Wiosną zakończą się prace przy przebudowie ul. Schodowej w Bielsku-Białej. Kilka dni temu wykonawca inwestycji przystąpił do rozbiórki schodów, które zostaną odrestaurowane. Prace przebiegają pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Inwestycja dotyczy także kilkusetmetrowej uliczki prowadzącej do Rynku.

Rewitalizację tego miejsca już dawno temu zapowiedział prezydent Jarosław Klimaszewski - obietnica czekała na spełnienie blisko cztery lata. Najpierw był problem z terminowym zakończeniem prac projektowych, które musiały być opiniowane przez miejskiego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków, później planowano pozyskać środki na remont z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Ostatecznie pomysł porzucono i wiosną nie złożono wniosku, ale w wakacje ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Schodowej w Bielsku-Białej. Miesiąc później Miejski Zarząd Dróg wybrał wykonawcę, inwestycja miała być gotowa w czasie 10 miesięcy. Realizowana ma być pod stałym nadzorem archeologicznym, jeśli w trakcie prace zostaną odnalezione cenne przedmioty archeologiczne, trafią do Muzeum Historycznego. Opracowany projekt uwzględnia historyczny charakter miejsca.

Kilka dni temu uliczka została zamknięta dla pieszych, a o braku przejścia informuje zawieszona kartka. W środę rozpoczęto prace związane ze skuwaniem starej nawierzchni schodów. Docelowo remont obejmie ich wymianę. Na zakres robót składają się cztery biegi schodów przedzielone spocznikami. Wykonana zostanie też sieć oświetlenia ulicznego i izolacja fundamentów istniejących budynków. Zachowane zostaną nawierzchnie z kamienia. Wybrana przez MZD oferta opiewa na kwotę blisko 1,3 mln zł.

ak