Żandarmeria Wojskowa w Krakowie zatrzymała łącznie piętnaście osób w związku z fałszowaniem dokumentacji dotyczącej rozliczenia paliwa. Żołnierze i pracownicy wojska kradzionym paliwem handlowali i wykorzystywali do celów prywatnych.

Jak informuje w komunikacie ŻW, zatrzymanym zarzuca się fałszowanie dokumentacji dotyczącej rozliczania paliwa, co umożliwiało jego zabór na cele prywatne, nielegalny handel tym paliwem, a byłemu kierownikowi magazynu materiałów pędnych i smarów przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W związku z prowadzonymi czynnoścami, zatrzymano łącznie 15 osób - trzynaście z nich to żołnierze, dwie pozostałe to pracownicy wojska. Wśród podejrzanych są żołnierze 18. Batalionu Powietrznodesantowego w Bielsku-Białej oraz pracowicy z 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach.

Łącznie wyłudzono w ten sposób, z przeznaczeniem na prywatny użytek, nie mniej niż 15 tys. litrów paliwa o wartości ponad 94 tys. zł. W wyniku przeszukań odzyskano ok. 1 tys. litrów paliwa - podaje ŻW.

bb