Oddano do użytku zabytkowy budynek przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej, gdzie mieścić się będzie siedziba Centrum Organizacji Pozarządowych. Przez lata budynek był niezagospodarowany, jego remont trwał dwa lata i kosztował ok. 2,5 mln zł.

Centrum Organizacji Pozarządowych ma nową siedzibę. Jest to zmodernizowany budynek przy ul. Cieszyńskiej 18 pochodzący z 1805 roku. Przez lata budynek był niezagospodarowany, dwa lata temu rozpoczęto prace projektowe w ramach współfinansowanej ze środków unijnych inwestycji.

Zakres rewitalizacji objął remont, modernizację i przebudowę obiektu. Wszystko to w ramach dostosowania zabytkowego budynku do obowiązujących przepisów, zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz spełnieniu warunków ochrony konserwatorskiej. W piwnicach znalazły się funkcje techniczno-gospodarcze, parter i poddasze przeznaczono na funkcję usługową użyteczności publicznej.

Przeprowadzono również rewitalizację podwórka, stworzono trawnik z nasadzeniem zieleni ozdobnej i nawierzchnię utwardzoną z elementami małej architektury. Budynek wyposażony jest m.in. w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i pompę ogrodową zasilaną wodą deszczową ze zbiornika retencyjnego.

Zgodnie z opisem z tablicy historycznej zawieszonej na obiekcie parterowy budynek przy dawnej szosie cesarskiej zbudowany został dla mistrza kowalskiego Jana Bernarda Schimke. Pozostawał w posiadaniu jego następców do końca II wojny światowej. Do lat 80. XIX wieku działała tutaj kuźnia, prowadzona przez kolejnych przedstawicieli rodziny. W ubiegłym tygodniu przecięto symboliczną wstęgę. 

bb

Zdjęcie: Paweł Sowa/Urząd Miejski w Bielsku-Białej