Do końca przyszłego roku potrwa modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Za kwotę 7 mln zł kupiony zostanie nowoczesny sprzęt, ponad 2 mln zł pochłoną prace budowlane.

Na inwestycję środki w kwocie ponad 9 mln zł przekazało Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze zostaną wydatkowane na nowy sprzęt medyczny, a także remonty m.in. pracowni RTG i sali resuscytacyjnej SOR. Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w Szpitalu Wojewódzkim w BIelsku-Białej podkreśla, że inwestycja podniesienie jakości świadczeń medycznych.

Na inwestycji skorzystać mają pacjenci, bo skróci się ścieżka diagnostyczna i leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki otrzymanym funduszom wymieniona zostanie wysłużona aparatura m.in. tomograf komputerowy oraz RTG. - Nowoczesny sprzęt medyczny za kwotę 7 mln zł zapewni dokładniejszą diagnostykę pacjentów, którzy trafiają na SOR - podkreśla dyrektor Matlakiewicz.

Zmodernizowany zostanie także system monitoringu pomieszczeń SOR, a także podjazd dla karetek pogotowia. Na prace budowlane przeznaczone zostanie ponad 2 mln zł. Z tych pieniędzy zrealizowana zostanie wymiana m.in. drzwi, posadzek i sufitów podwieszanych na korytarzu, a także przebudowa części sanitariatów. Modernizacja bielskiego SOR przeprowadzona zostanie do końca 2024 roku.

bb