Kolejną w tym roku rekrutację ogłosiła Straż Miejska w Bielsku-Białej. Poszukiwane są osoby, które mają ukończone 21 lat, co najmniej wykształcenie średnie i są sprawni fizycznie. Oferowana jest praca w systemie dwuzmianowym.

Wymagania niezbędne stawiane przed kandydatami na strażnikow, to m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 21 lat, wykształcenie co najmniej średnie oraz bycie sprawnym fizycznie i psychicznie. Strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Dodatkowe atuty to m.in. posiadanie prawa jazdy kat. B i znajomość topografii Bielska-Białej.

Rekrutacja na strażnika miejskiego podzielona jest na etapy. Najpierw analizowane są dokumenty i ich zgodność. Następnie kandydaci przechodzą test z wiedzi ogólnej, gdzie muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. Na etap trzeci składa się test sprawności z siedmiu ćwiczeń.

Kandydat musi pozytywnie zaliczyć kolejno wszystkie etapy rekrutacji. Niezaliczenie któregokolwiek etapu powoduje odrzucenie z dalszego procesu. Oferowana praca jest w systemie dwuzmianowym, w godz. 7.00-19.00 oraz 19.00-7.00. Początkowo strażnik miejski może liczyć na wynagrodzenie w kwocie 4 500 zł brutto plus tzw. wysługa lat (od 5 do 20 proc.). Po przejściu dwumiesięcznego szkolenia wynagrodzenie wzrasta, ale jego wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od predyspozycji strażnika.

Informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem: www.bip.strazmiejska.bielsko.pl/rekrutacja-0. Szczegóły dostępne są pod również nr tel. 33 82 281 14, wew. 107 (stanowisko ds. kadr od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 14.30, w piątek w godzinach 7.30 - 12.00). Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Straży Miejskiej w Bielsku-Białej w terminie do 22 września.

bb