Maturzyści, którzy dostali się na Uniwersytet Jagielloński oraz obecni studenci uczelni mogą ubiegać się o stypendium organizacji z Bielska-Białej. Miesięczne wsparcie kierowane jest do osób, których nie stać na utrzymanie się w Krakowie.

Będzie to już trzecia edycja inicjatywy stworzonej przez małżeństwo Aleksandrę i Grzegorza Packów. Fundacja Z Bielska-Białej na Uniwersytet Jagielloński łączy mieszkańców miasta, którzy w przeszłości mieli jakieś doświadczenia ze studiowaniem na najstarszej polskiej uczelni wyższej.

- Nie ograniczamy się do samego miasta, bo są z nami osoby z najbliższej okolicy, co najmniej obejmującej powiat bielski, ale i to byłoby sztuczne ograniczenie. O tym, że jesteśmy otwarci na wszystkich niech świadczy najlepiej fakt, że pośród naszych darczyńców są osoby, które wcale z Bielska-Białej się nie wywodzą i skończyły inne uczelnie, ale tak chętnie wspierają  inicjatywę - mówi prezes Grzegorz Pacek.

- Chcemy trochę w ramach „odwdzięczenia” się za własne historie i mniejsze lub większe sukcesy na tym zbudowane, wspierać młodych, zdolnych uczniów, którzy wyróżniają się wiedzą, osiągnięciami, pasjami, a których nie zawsze stać na to, by utrzymać się samodzielnie w Krakowie lub by w większym komforcie się tam rozwijać i zdobywać wykształcenie bez problemów - dodaje prezes Pacek.

W tym celu organizacja funduje całoroczne stypendia w wysokości od 300 do 800 zł miesięcznie. Są one wypłacane przez cały rok akademicki. Do tej pory ufundowanych zostało dziewięć takich stypendiów dla studentów różnorodnych kierunków, od psychologii, przez matematykę po biotechnologię.

Fundacja w październiku zorganizuje uoczystego wręczenie stypendiów, najprawdopodobniej dojdzie do niej w Willi Sixta. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. prezydent miasta Jarosław Klimaszewski i starosta bielski Andrzej Płonka. Inicjatywę wspierają m.in. aktor Jerzy Stuhr czy kompozytor Zbigniew Preisner, którzy związani byli z naszym miastem oraz Uniwerrsytetem Jagiellońskim.

Wnioski o stypendium można znaleźć na stronie internetowej fundacji www.zbbnauj.pl i w mediach społecznościowych www.facebook.com/zBBnaUJ. Wnioski należy składać drogą elektroniczną lub pocztą.

bb