Dziś w południe odsłonięta została tablica upamiętniająca 300-lecie nadanie praw miejskich Białej, która zawisła na kamienicy u zbiegu ul. 11 Listopada i Ratuszowej. Z inicjatywą w tej sprawie wyszło Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

Pamiątkowa tablica zawiera wizerunek Augusta II Mocnego - pomnika, ani popiersia króla nie ma w żadnym mieście w Polsce. Kilka projektów tablicy na początku roku przygotowała dr Ewa Janoszek z inicjatywą jej wmurowania oficjalnie wystąpiło Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Władze samorządowy zapowiedziały, że sfinansują projekt, a odsłonięcie tablicy nastąpi w trakcie Dni Bielska-Białej.

Dziś w symbolicznym wydarzeniu uczestniczyli prezydent Jarosław Klimaszewski, miejscy radni, dr Maciej Bujakowski, prezes BBTH, oraz historycy. W ceremonii wzięła udział Bielska Orkiestra Dęta.

Biała oficjalnie prawa miejskie nabyła 9 stycznia 1723 roku - król polski i zarazem elektor saski August II Mocny nadał wiosce, położonej nad samą granicą Rzeczypospolitej Obojga Narodów z monarchią habsburską (Austrią), prawa miejskie na zasadach prawa magdeburskiego (w odmianie chełmińskiej).

Decyzja ta została podjęta na usilne prośby ówczesnego starosty lipnickiego (w latach 1718-25) Jakuba Zygmunta Rybińskiego herbu Wydra, generała artylerii koronnej i wojewody chełmińskiego. W momencie nabycia praw miejskich Biała zajmowała powierzchnię zaledwie 12,5 ha, posiadała ok. 300 mieszkańców i ok. 40 drewnianych domów mieszkalnych. Lokacja związana była z nowym, urbanistycznym rozplanowaniem miejscowości, która otrzymała duży, centralny plac rynkowy (obecny plac Wojska Polskiego).

bb