Termin zakończenia przebudowy placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej zostanie kolejny raz aneksowany. Jak dowiedział się nasz portal, wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu robót o 39 dni. MZD nie chce się na to zgodzić.

To kolejne wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, która pierwotnie powinna być oddana jesienią. Teraz inwestor w niewielkim zakresie pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy realizujące prace. MZD przygotowuje dokumenty do podpisania aneksu, w którym wydłuży czas realizacji inwestycji o 6 z wnioskowanych 39 dni - poinformował nas Marcin Burdziński, zastępca dyrektora MZD w Bielsku-Białej.

W takiej sytuacji zakończenie prac i przystąpienie do odbioru placu Wojska Polskiego powinno nastąpić 8 czerwca. Tyle teoria, bo skoro wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji inwestycji na początek lipca, to można przypuszczać, że realne zakończenie prac nie nastąpi w aneksowanym terminie.

Prace przy inwestycji rozpoczęły się jesienią 2021 roku i miały trwać 11 miesięcy. Po modernizacji plac ma stać się miejscem w którym organizowane będą plenerowe koncerty na rozstawianej scenie. Nowa przestrzeń dzięki nasadzeniom, małej architekturze oraz fontannie ma stać się również miejscem wypoczynku i spotkań mieszkańców. W obrębie placu pojawią się ogródki gastronomiczne. 

bak