Decyzją ministra sprawiedliwości na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej powołana została Anna Kuboszek-Roman. Sędzia orzeka od 2002 roku, od sześciu lat pełni również funkcję wizytatora w sprawach karnych.

Wakat pojawił się w związku z nominacją dotychczasowej wiceprezesa Anny Szwed-Szczygieł, która od 6 marca pełnił funkcję prezesa bielskiego sądu. Z dniem 15 marca minister sprawiedliwości powołał Annę Kuboszek-Roman na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Kadencja trwa sześć lat.

51-latka jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, po dwuletniej aplikacji sądowej w 1998 roku złożyła egzamin sędziowski. W marcu 2002 roku Anna Kuboszek-Roman odebrała nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Cieszynie, pięć lat później powołana została do pełnienia urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, gdzie powierzono jej orzekanie w pionie karnym odwoławczym. Od sześciu lat pełniła również funkcję wizytatora w sprawach karnych w bielskim Sądzie Okręgowym.

bb