Dziś w sali sesyjnej Ratusza podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej filii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To wielka chwila w historii miasta - podkreślali obecni goście, a prezydent Jarosław Klimaszewski nie krył wzruszenia. Według optymistycznych planów, uruchomienie kierunku lekarskiego w naszym mieście mogłoby nastąpić 1 października 2023 roku. Za wspólne działania dziękował rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański.

W wydarzeniu uczestniczył m.in. minister fundusz i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wiceminister zdrowia Piotr Bromber, senator Agnieszka Gorgoń-Komor oraz pozostali bielscy parlamentarzyści i radni miejscy. Obecny na sali był dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego Lech Wędrychowicz oraz rektor bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej dr hab. inż. Jacek Nowakowski.

Wielka chwila w historii miasta

- To naprawdę wielki dzień dla naszego miasta. I myślę, że jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w tej kadencji samorządu. Marzenia o tym, aby uczelnia medyczna powstała w naszym mieście, mają naprawdę wiele lat, a dzisiaj się ziszczają. Musiały zapaść w tej sprawie decyzje - inicjatywa władz uczelni, decyzja resortu zdrowia, dziękuję, że Bielsko-Biała znalazło uznanie w oczach ministerstwa. Jestem wzruszony, że ta chwila nadeszła - mówił do zgromadzonych gości prezydent Jarosław Klimaszewski.

Za wspólne działanie i otwartość. jakimi wykazały się władze miasta, dziękował rektor ŚUM prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański. - To jest piękny projekt, a teraz zakasujemy rękawy, żeby ten projekt zrealizować. Nie każdego dziś stać na to, żeby pojechać w obce ziemie i tam studiować, a zdolnej młodzieży tu jest bardzo dużo i możemy stworzyć dla niej coś dobrego - mówił rektor.

Kształcenie w ramach dwóch szpitali

- To dzisiejsze spotkanie, ten podpis, to dla naszego regionu bardzo ważny dzień - mówił starostwa bielski Andrzej Płonka, który dodał, że to również szansa na uzupełnienie kadry medycznej w regionie. Głos zabrał również wiceminister zdrowia. - Śląski Uniwersytet Medyczny jest gwarantem powodzenia tego projektu - zapewniał Piotr Bromber. Na potrzebę zatrzymywania młodych lekarzy w kraju zwracała uwagę senator Agnieszka Gorgoń-Komor, która podkreślała, że to wielka chwila w historii Bielska-Białej.

Jak dowiedział się nasz portal, podpisanie listu intencyjnego to efekt prowadzonych od dłuższego czasu rozmów, w które mocno zaangażowana jest strona samorządowa. Gmina ma udostępnić zaplecze lokalowe, w którym realizowane będą zajęcia dydaktyczne bielskiej filii ŚUM. Zajęcia praktyczne dla kierunku lekarskiego realizowane będą we współpracy z BCO-SM, którego organem tworzącym jest miasto, oraz w bielskim Szpitalu Pediatrycznym, który zarządzany jest przez Starostwo Powiatowe.

Uczelnia z ponad 70-letnią tradycją

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach został powołany do życia w 1948 roku. Obecnie uczelnia posiada pięć wydziałów zlokalizowanych na terenie Katowic, Zabrza, Bytomia oraz w Sosnowcu. Baza dydaktyczno-naukowa uczelni stanowi ponad 260 katedr, klinik, zakładów i oddziałów. ŚUM posiada również sześć samodzielnych publicznych szpitali klinicznych w Zabrzu oraz w Katowicach.

Uczelnia kształci m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego czy medycyny ratunkowej i pielęgniarstwa. ŚUM zatrudnia ponad 1300 pracowników naukowych, kształci ok. 10 tys. studentów.

bak, ak