Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej podjęto uchwałę w sprawie podniesienia wysokości nagród z dziedziny kultury i sztuki, w tym nadawanego przez prezydenta miasta prestiżowego Ikara. Nagrody w poprzednim wymiarze miały nie przystawać do obecnych realiów finansowych.

Projekt uchwały w sprawie podniesienia stawek nagród z dziedziny kultury zreferował na dzisiejszej sesji naczelnik wydziału kultury i promocji Urzędu Miejskiego Przemysław Smyczek. - Dotychczas za nominację do Ikara osoby nominowane otrzymywały 2 tys. zł. Obecnie jest propozycja, by to było 3 tys. zł. Natomiast osoby, które otrzymywały statuetkę Ikara otrzymywały dodatkowo 3 tys. zł. Po podwyżce laureaci mieliby otrzymywać 5 tys. zł - mówił naczelnik Smyczek.

Dotychczas laureatowi Ikara wypłacano łącznie 5 tys. zł, a po podwyżce będzie to 8 tys. zł. Druga zmiana dotyczy nagród z dziedziny teatru. Corocznie prezydent miasta może przyznać do pięciu takich wyróżnień w wysokości po 3 tys. zł każda. Naczelnik Przemysław Smyczek zaproponował, aby wysokość nagrody podnieść do 4 tys. zł.

- Wysokość tych nagród nie była zmieniana od wielu lat i obecnie nie współgra z rzeczywistością, jaką mamy i realiami finansowymi - dodała przewodnicząca Rady Miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ak

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej