W związku z rosnącą od kilku lat liczbą różnych urazów od grudnia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej poszerzy ofertę medyczną, uruchamiając poradnię urazowo-ortopedyczną dla dzieci. Będzie ona funkcjonować w budynku zajmowanym przez inne szpitalne poradnie. Otwarcie poprzedziły długie starania i konieczność spełnienia wymagań stawianych przez NFZ.

Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci to nowość w medycznej ofercie Szpitala Pediatrycznego. - To odpowiedź na potrzeby naszych pacjentów związane z rosnącą od kilku lat liczbą różnego rodzaju urazów. Jednocześnie będzie ona stanowić znakomite rozszerzenie i uzupełnienie możliwości leczniczych naszej placówki, która posiada oddział chirurgii dziecięcej i poradnię chirurgiczną oraz dysponuje bogatą bazą diagnostyczną - mówi Katarzyna Czauderna, dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Otwarcie nowej poradni poprzedziły długie starania i konieczność spełnienia wymagań stawianych przez NFZ. Aby umówić dziecko na wizytę w poradni urazowo-ortopedycznej, wystarczy skierowanie od lekarza POZ. W strukturze Szpitala Pediatrycznego funkcjonują poradnie alergologiczna, endokrynologiczna, rehabilitacyjna, kardiologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, logopedyczna, preluksacyjna, chirurgiczna, laryngologiczna oraz zdrowia psychicznego. Mieszczą się one (za wyjątkiem znajdującej się na parterze pawilonu nr V poradni zdrowia psychicznego) w budynku sąsiadującym z bramą wjazdową do szpitala.

Zaplecze diagnostyczne dla poradni stanowi pracownia diagnostyki obrazowej (z tomografem komputerowym, RTG i USG), pracownia spirometrii, pracownia EEG, pracownia EKG oraz laboratorium centralne (z pracownią analityki klinicznej, mikrobiologii i toksykologii). Rejestracja do poradni mailowo na adres: [email protected], tel. 459 599 010 lub na miejscu w poradni.

bb

Foto: Szpital Pediatryczny