Trzech urzędników usłyszy zarzuty w śledztwie dotyczącym rozbiórki kamienicy przy ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej. Czynności z udziałem podejrzanych zaplanowano na dziś - dowiedział się nasz portal. Równocześnie przed Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Katowicach prowadzone jest postępowanie ws. unieważnienia decyzji nakazującej rozbiórkę kamienicy wydanej przez PINB.

Na wtorek zaplanowano czynności z podejrzanymi w sprawie wyburzenia kamienicy przy ul. Cyniarskiej. Jak ustalił nasz portal, łącznie zarzuty usłyszą trzy osoby, wszystkie zostały skutecznie zawiadomione o planowanych z nimi czynnościach. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Południe, która nadzoruje postępowanie, nie chcą ujawnić kim są wezwane osoby ani w jaki sposób były zaangażowane w sprawę rozbiórki kamienicy. Komunikat wydać ma rzecznik prasowy bielskiej prokuratury. 

Nasz portal nieoficjalnie ustalił, że zarzuty w śledztwie usłyszą pracownicy dwóch urzędów - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Białej oraz Urzędu Miejskiego. Prokuratura planuje przedstawić podejrzanym zarzuty w oparciu o co najmniej dwa artykuły kodeksu karnego. To zmiana w porównaniu do informacji z początku listopada, gdy jako pierwsi podaliśmy, że śledztwo dotyczyć ma przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Teraz zakres zarzutów zostanie rozszerzony o tzw. kwestię indywidualizacji odpowiedzialności karnej. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zarzuty dziś mają usłyszeć urzędnicy, którzy brali udział w procesie skutkującym wydaniem decyzji nakazującej rozbiórkę kamienicy przez PINB, ale niekoniecznie byli zaangażowani w proces wyburzenia budynku lub byli obecni na miejscu rozbiórki.

Oddzielne postępowanie w sprawie wydanego nakazu rozbiórki miejskiej kamienicy przy ul. Cyniarskiej 13 prowadzi Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Organ wyższego stopnia z urzędu bada decyzję wydaną 7 marca przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielska-Białej. To nowy wątek w sprawie, o którym dotychczas nie była informowana opinia publiczna. Jak powiedziano portalowi w poniedziałek, w sprawie nie została wydana decyzja.

Miejska kamienica przy Cyniarskiej 13 została nieprawomocnie wpisana do rejestru zabytków pod koniec ub. roku. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wszczął postępowanie z urzędu 27 sierpnia 2021 roku, kilka tygodni po ogłoszeniu przetargu przez Miejski Zarząd Dróg na wyłonienie firmy realizującej pierwszy etap prac budowlanych związanych z przebudową placu Wojska Polskiego oraz modernizacją ulicy, przy której stała nieruchomość przeznaczona już wtedy do rozbiórki. Obecnie w tym miejscu budowany jest parking terenowy na którym znajdzie się ok. 30 miejsc postojowych.

bak

Na zdjęciu: kamienica przed i podczas wyburzania