Okazała 70-letnia metasekwoja chińska jest kolejnym pomnikiem przyrody w Bielsku-Białej. Drzewo rośnie w szkolnym parku dendrologicznym przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca. Pomnik przyrody został oficjalnie oznakowany tabliczką. Roślina rośnie szybko i jest długowieczna. Prawdopodobnie dożywa ok. 2 tys. lat.

Metasekwoja chińska to gatunek należący do rodziny cyprysowatych. Był bardzo rozpowszechniony w poprzednich epokach geologicznych, jest żywą skamieniałością. Występował w erze mezozoicznej, w końcu okresu kredowego i dominował w trzeciorzędzie. Był rośliną szeroko rozprzestrzenioną na półkuli północnej. Pod koniec oligocenu na skutek zmian klimatycznych i ich następstw zasięg metasekwoi zaczął stopniowo maleć. W czwartorzędzie gatunek zachował się tylko w Chinach. Jest odporny na zanieczyszczenia i długowieczny.

Wyjątkowo ciekawa jest historia metasekwoi, która rośnie w szkolnym parku dendrologicznym przy bielskim Ogrodniku. Można napisać, że to drzewo pochodzące z pierwszych nasion tego gatunku, które dotarły do Polski około 1948 roku, gdy Ogród Botaniczny w Krakowie otrzymał ich niewielką próbkę, część przekazując do Arboretum w Kórniku. Z tych nasion równocześnie w Kórniku i w Krakowie otrzymano pierwsze siewki metasekwoi w Polsce.

Dzięki współpracy nauczyciela kwiaciarstwa ówczesnej szkoły ogrodniczej w Bielsku-Białej Eugeniusza Bednorza z kórnickim Arboretum w połowie lat 70. XX wieku udało się pozyskać sadzonkę, której wysokość w 1972 roku wynosiła już trzy metry. Inne pozyskane przez Eugeniusza Bednorza sadzonki stanęły przy Dworze Lipnickim. Metasekwoja w Ogrodniku została posadzona w 1971. Roślina rośnie szybko i jest długowieczna. Prawdopodobnie dożywa ok. 2 tys. lat.

W parku dendrologicznym rośnie około stu okazów drzew i krzewów, a obecnie najcenniejszym okazem jest metasekwoja chińska. Decyzję w sprawie ustanowienia tego drzewa kolejnym pomnikiem przyrody w Bielsku-Białej podjęła Rada Miejska w czerwcu br.

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej