Karol Markowski wybrany został nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. W prezydium zastąpi Jacka Krywulta, który w trakcie wakacyjnej przerwy zrezygnował ze stanowiska. Głosami klubu Jarosława Klimaszewskiego odrzucony został wniosek Niezależnych.BB, którzy na wiceprzewodniczącego proponowali swojego kandydata.

Wakat w prezydium Rady Miejskiej był od 1 września, bo z końcem sierpnia funkcję wiceprzewodniczącego zwolnił radny Jacek Krywult. Projekt przewodniczącej Doroty Piegzik-Izydorczyk zakładał wybór jednego nowego wiceprzewodniczącego, a wniosek Niezależnych.BB dwóch osób do prezydium. Następnie radny Janusz Okrzesik zgłosił na kandydata do prezydium radnego Jerzego Bauera. Prezydencki klub radnych zaproponował Karola Markowskiego.

W wyniku tajnego głosowania nowym wiceprzewodniczącym został Karol Markowski. Dotychczasowy szef klubu radnych Jarosława Klimaszewskiego otrzymał 13 głosów za, osiem przeciwko, a jeden radny się wstrzymał. Jerzego Bauera poparło dziewięciu radnych, 12 było przeciwko, a jeden się wstrzymał. W dzisiejszej sesji uczestnicy 13 radnych prezydenckiego klubu radnych, sześciu radnych PiS oraz trzech z klubu Niezależni.BB.

bak