Niewiele osób wie, że jedna z bielskich podstawówek skrywa w swoim budynku ciekawy sekret. To bunkier zbudowany w latach 60. ub. wieku jako schron przeciwatomowy. Prowadzi do niego podwójna śluza kiedyś zapewne służąca do wymiany powietrza. Idąc dalej korytarzem, widzimy nieużywane obecnie toalety oraz pomieszczenie z dobrze zachowaną aparaturą tlenową na korbkę w dawnej komorze filtrowentylacyjnej. Takie schrony to nierzadki widok w szkołach budowanych w czasach tzw. zimnej wojny.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego w Starym Bielsku ma długą i ciekawą historię. Obecna jej siedziba powstała w latach 60. ub. wieku. Nowy Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego zlokalizowano przy ul. Zapłocie Duże, w pobliżu dawnej szkoły polskiej. Uroczystość otwarcia budynku odbyła się 26 listopada 1962. Była to ważna chwila dla mieszkańców Starego Bielska, ponieważ wielu z nich osobiście brało udział w budowie i przenosinach placówki.

Śluza do wymiany powietrza

Jak wiele budynków oświatowych powstałych w czasach tzw. zimnej wojny, szkoła w Starym Bielsku posiada schron przeciwatomowy. Ale obiekt jest przeciwatomowy raczej tylko z nazwy, gdyż nie posiada czynnej komory dekontaminacyjnej. Z powodzeniem służyć może jednak jako schron przeciwlotniczy. Oficjalnie pomieści 135 osób, czyli niemal połowę uczących się tutaj dzieciaków.

Do schronu prowadzi podwójna śluza kiedyś zapewne służąca do wymiany powietrza. Idąc dalej korytarzem, widzimy nieużywane obecnie toalety oraz pomieszczenie z dobrze zachowaną aparaturą tlenową na korbkę w dawnej komorze filtrowentylacyjnej. W kolejnym pomieszczeniu urządzona jest szkolna izba historii i tradycji. To tutaj uczniowie od czasu do czasu odbywają lekcje historii, oglądając eksponaty - mundury, sztandary, stare wyposażenie wojskowe i szkolne.

W ewidencji obiektów ochronnych

Pod koniec września schron będzie gościł jedno z wydarzeń festiwalu kabaretowego Fermenty. O historii kabaretu Długi w czasach PRL opowie Piotr Skucha. Liczba miejsc jest mocno ograniczona. Pozostałe pomieszczenia schronu służą jako magazyn Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W środku znaleźć można np. łóżka polowe czy naczynia.

Schron został wyremontowany w ub. roku przed otwarciem nowej hali sportowej. Figuruje zarówno w ewidencji obiektów ochronnych Urzędu Miejskiego, jak Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju, które powołują się na ustawę o powszechnym obowiązku obrony z 1967 roku, w czasie pokoju wszystkie tego typu obiekty mogą mieć podwójne zastosowanie.

Tekst i foto: Adam Kanik