W Bielsku-Białej oficjalnie zakończono wczoraj rozbudowę ul. Pocztowej w jej górnej części, czyli pierwszy etap projektu. Podczas tej realizacji Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej po raz pierwszy zastosował przepuszczalną kostkę brukową oraz tzw. podwieszane chodniki.

Pierwszy etap inwestycji w Cygańskim Lesie obejmował rozbudowę ul. Pocztowej i jej skrzyżowań na odcinku 1070 m, budowę chodników i przebudowę zjazdów, budowę miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci gazowej i przyłączy, sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej oraz budowę kanału technologicznego. 

MZD sięga po nowoczesne rozwiązania sprzyjające zachowaniu istniejącej zieleni. Na ul. Pocztowej dla zachowania cennego przyrodniczo drzewostanu powstał chodnik rampowy (tzw. podwieszany), gdyż w bliskim sąsiedztwie krawędzi jezdni rosną cenne drzewa, w tym objęty ochroną pomnik przyrody. MZD zaproponował ochronę jego systemu korzeniowego poprzez budowę chodnika, którego płyty są podwieszone ponad powierzchnią gruntu. Konstrukcja chodnika rampowego odciąża narażone na zgniecenie korzenie, a to pozwala drzewu funkcjonować w sposób taki sam, jak przed inwestycją.

Kolejną innowacyjną technologią zastosowaną na ul. Pocztowej jest użycie przepuszczalnej kostki brukowej, która - spełniając podstawową funkcję utwardzenia chodnika - jednocześnie zachowuje się jak gąbka przepuszczająca wodę w głąb gruntu. Porowata masa, z której jest wykonana, pozwala swobodnie przepływać wodzie opadowej i nawadniać system korzeniowy sąsiednich drzew. Kostka została wykorzystana do budowy opasek zabezpieczających wokół większych drzew w sąsiedztwie przebudowywanej ulicy.

Trwają przygotowania do drugiego etapu modernizacji Pocztowej. Władze miasta złożyły wniosek do Rządowego Programu Dróg Lokalnych o dofinansowanie tej inwestycji i liczą, że w przyszłym roku uda się zmienić wygląd dolnego odcinka tej ulicy. Realizacja I etapu rozbudowy kosztowała blisko 5,5 mln zł.

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej