Wielka inwestycja na dziewiętnastu hektarach gruntu na Sarnim Stoku jest coraz bliżej realizacji. Plany Sobiesława Zasady - jednego z najbogatszych Polaków - zakładają budowę „zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej” na pięciu działkach w rejonie ul. Okrężnej w Bielsku-Białej.

22 budynki mają powstać na gruncie o powierzchni blisko 19 hektarów. W maju spółka Art City Eko-Park z Krakowa uzyskała decyzję środowiskową dla inwestycji bez konieczności oceny jej oddziaływania na środowisko. Decyzji, wydanej przez bielski magistrat, sprzeciwiło się Stowarzyszenie Olszówka.

Jednak teraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej odrzuciło odwołanie od decyzji środowiskowej wydanej dla spółki, za którą stoi Sobiesław Zasada, o czym pisze najnowsza "Kronika Beskidzka" z 4 sierpnia.

bb