Odrestaurowany został zabytkowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej. Remont parafii w Komorowicach Krakowskich rozpoczął się pięć lat temu. W tym czasie w dwóch etapach wykonano m.in. remont elewacji frontowej z masywem wieżowym oraz portali i kamieniarki. Wcześniej w kościele przeprowadzono badania konserwatorskie.

O zakończeniu prac poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, który dofinansował inwestycję kwotą blisko 75 tys. zł. Rewitalizacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej prowadzona były wieloetapowo w latach 2017-22. Dzięki zaangażowaniu parafii w Komorowicach Krakowskich udało się przeprowadzić remont elewacji frontowej z masywem wieżowym, kamieniarki oraz portali. W ramach drugiego etapu prac przeprowadzono remont elewacji bocznej, kamieniarki, a także maswerków okiennych.

- Remont poprzedziły badania konserwatorskie stratygraficzne na elewacji w celu oznaczenia zachowanych warstw oryginalnych w partii detalu sztukatorskiego oraz w celu oznaczenia elementów kamiennych - informuje WUOZ. Wewnątrz kościoła w ołtarzu głównym znajduje się obraz tablicowy Sacra Conversazione - Matka Boska z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą, który w latach 2017 i 2018 przeszedł kompleksową konserwację w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zbudowany w latach 20. ub. wieku kościół w Komorowicach Krakowskich widnieje w rejestrze zabytków województwa śląskiego. Do rejestru zabytków ruchomych wpisany jest również wspomniany obraz Sacra Conversazione - Matka Boska z Dzieciątkiem, Janem Chrzcicielem i Janem Ewangelistą.

bak