Jedną z atrakcji Dni Bielska-Białej, które odbędą się na przełomie sierpnia i września będzie Jarmark w Białej zaplanowany na 2-4 września. Wystawcy zainteresowani udziałem w kiermaszu na placu Wolności mogą już nadsyłać zgłoszenia.

Głównym celem Jarmarku w Białej jest promocja lokalnych i regionalnych produktów, walorów kulturowych i rzemiosła. Kiermasz jest imprezą o charakterze targowym i wystawienniczym, w którym uczestniczą przede wszystkim lokalne firmy produkujące wyroby regionalne oraz beskidzcy twórcy ludowi. Stoiska targowe i wystawiennicze czynne będą 2 września w godz. 14.00-20.00 oraz 3-4 września w godz. 12.00-20.00.

Warunkiem uzyskania statusu wystawcy na Jarmarku w Białej jest dostarczenie podpisanej i wypełnionej czytelnie karty zgłoszenia wraz z podpisanym regulaminem. Opłatę w wysokości 390 zł za jedno miejsce wystawowe o wymiarach 3x3 m należy wpłacać do 29 sierpnia 2022. Kartę trzeba podpisać, zeskanować i wysłać na adres organizatora: [email protected]

Cały program Dni Bielska-Białej 2022 publikowaliśmy w artykule Dni Bielska-Białej 2022. Znamy szczegółowy program święta miasta!

bb