Budowa spójnej sieci tras rowerowych, bardziej dostępna komunikacja zbiorowa, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, redukcja emisji spalin oraz powstawanie nowych centrów przesiadkowych i parkingów parkuj i jedź - to cele planu zrównoważonej mobilności dla Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Umowę w sprawie sporządzenia planu podpisano dziś w bielskim Ratuszu.

Plan zrównoważonej mobilności do roku 2040+ to kompleksowy dokument rangi strategicznej, który będzie wdrażany przez władze miast i gmin wchodzących w skład Aglomeracji Beskidzkiej oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Plan w ciągu roku od podpisania umowy przygotuje spółka LPW, która wcześniej sporządzała podobne projekty dla Aglomeracji Wrocławskiej oraz Bydgoskiej. Koszt opracowania dokumentu wynosi 750 tys. zł.

- Chcemy optymalizować transport, aby był jak najbardziej ekologiczny, przyjazny, nisko lub zeroemisyjny. Ten dokument jest też po to, abyśmy mogli ubiegać się o wiele różnych środków unijnych, czy to na tabor, czy na budowę ścieżek rowerowych, na centra przesiadkowe lub centra park and ride. Bez tego dokumentu trudno byłoby skoordynować działania na takim obszarze, dlatego bardzo się cieszę z tego pierwszego kroku - mówi przewodniczący Aglomeracji Beskidzkiej Jarosław Klimaszewski.

Prace nad tworzeniem planu będą składały się z kilku etapów. Jednym z nich są konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru Aglomeracji Beskidzkiej. Celem takich spotkań będzie zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa.

W podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawicieli zarządu stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka: prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski oraz burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut, a także reprezentant wykonawcy.

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej