W Bielsku-Białej powstają nowe parki czy skwery, a centrum miasta jest pięknie przystrojone kwiatami - uważa radny Roman Matyja. Dlatego w trosce o dalszy rozwój zieleni, radny zwrócił się do prezydenta miasta z propozycją zorganizowania konkursu na najpiękniej ukwiecony balkon.

Interpelacja w tej sprawie trafiła w ostatnich dniach do Biura Rady Miejskiej. Jej autor, Roman Matyja wskazuje, że Bielsko-Biała stara się budować wizerunek miasta nowoczesnego, przyjaznego środowisku i otwartego dla turystów. - Z powodzeniem w naszym mieście powstają nowe parki, skwery czy nawet dzięki zaangażowaniu władz miasta zielone przystanki (…). Plac Chrobrego czy Wzgórze są pięknie przybrane kwiatami - uważa radny z klubu Jarosława Klimaszewskiego.

Roman Matyja proponuje, by pójść dalej. - Dbając o dalszy rozwój zieleni w Bielsku-Białej, a także chcąc zachęcić mieszkańców do większego zaangażowania w to przedsięwzięcie i doceniając dotychczasowe stania proponuję, żeby pod patronatem pana prezydenta Urząd Miejski zorganizował pierwszą edycję konkursu na najpiękniej ukwiecony lub zagospodarowany balkon - proponuje radny. Jego zdaniem, w ten niedrogi sposób zorganizujemy ciekawą inicjatywę.

Prezydent miasta ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelację radnego.

bak