Magistrat ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów dwóch Domów Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Kandydaci muszą mieć nieposzlakowaną opinię, wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu opieki społecznej oraz przedstawić koncepcję funkcjonowania ośrodka.

Aktualnie w obydwóch DPS-ach obowiązki dyrektora pełnią kierownicy działu opiekuńczo-terapeutycznego. W przypadku DPS „Hospicjum” przy al. Armii Krajowej dotychczasowy dyrektor przeszedł na emeryturę, a dyrektor DPS dla Przewlekle Chorych przy ul. Olimpijskiej rozwiązał umowę za porozumieniem stron. W tej sytuacji ogłoszony został konkurs na oba stanowiska.

Wymagania stawiane przed kandydatami wynikają z ustawy o pomocy społecznej - osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi muszą posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Urzędnicy dodatkowo oczekują łącznego, co najmniej pięcioletniego stażu pracy. Osoba startująca w konkursie nie może być karana i musi mieć nieposzlakowaną opinię.

Do zgłoszenia należy załączyć koncepcję funkcjonowania domu pomocy społecznej uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe oraz propozycję reorganizacji DPS, a dodatkowe kryterium to doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi. Kandydaci mogą składać dokumenty w obu konkursach do 26 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej.

bak