Dobiega końca modernizacja parku za Ratuszem w Bielsku-Białej, który zmienił się w bardzo stylowe miejsce z latarniami, ławkami i koszami nawiązującymi do historycznego charakteru parku. Jeszcze przed otwarciem parku pięknie wypiaskowany mur nadbrzeżny został zniszczony napisami przez nieznanych sprawców. Mimo usilnych starań wykonawcy nie udało się go idealnie doczyścić.

Przeprowadzone kosztem ponad 2,7 mln zł prace w parku za Ratuszem trwały sześć miesięcy. Niewielki teren za historycznym budynkiem Urzędu Miejskiego zmienił się w bardzo stylowe miejsce z latarniami, ławkami i koszami nawiązującymi do historycznego charakteru parku. Jest też nowy obiekt - stylizowana, żeliwna altana w zachodniej jego części, która może służyć do organizacji niewielkich występów artystycznych.

Nowym elementem wystroju parku są też cztery kilkumetrowe sterczyny, czyli pionowe, wieńczące element dekoracji architektonicznej wieżyczki pochodzące z dachu ratusza. Dwie z nich stanęły obok głazu narzutowego z okresu zlodowacenia - pomnika przyrody, dwie pozostałe na wejściu do parku od strony Pomnika Konfederatów Barskich. Dzięki inwestycji wymienione zostały osłony wejścia do schronu oraz szczeliny przeciwlotniczej z 1941 roku.

Wykonawca zachował istniejący układ alejek, dodatkowa ścieżka pojawiła się tylko w północno-zachodniej części parku. Alejki są wykonane z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, a tam, gdzie było to konieczne ze względu na ochronę drzew, fragment jednej z nich jest podwieszanym drewnianym pomostem. Alejka wzdłuż rzeki Białej ma nawierzchnię z płyt granitowych.

Renowację przeszły głaz narzutowy oraz Pomnik Konfederatów Barskich stojący na skraju parku. Dzięki modernizacji cały teren jest monitorowany, co okazuje się bardzo potrzebne, bo jeszcze przed otwarciem parku pięknie wypiaskowany mur nadbrzeżny został zniszczony napisami przez nieznanych sprawców. Mimo usilnych starań wykonawcy nie udało się go idealnie doczyścić.

Inwestycję wykonano zgodnie z obowiązującymi w Bielsku-Białej od kilku lat Kartami Ochrony Drzew. W wielu miejscach pojawiło się kilkadziesiąt krzewów ozdobnych i zieleni okrywowej - różaneczników, hortensji, rododendronów, żurawki i kilka drzew. W planie inwestycji jest jeszcze pielęgnacja zieleni, co oznacza, że park zostanie otwarty dla mieszkańców za około dwa tygodnie. W przyszłości wyremontowane zostaną ścieżki i mur nadbrzeżny aż do ul. Stojałowskiego.

bb

Foto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej