Konserwator zabytków wydał zgodę na rozbiórkę niezamieszkałego domu w Straconce pod warunkiem, że dom kultury, który ma powstać na tej posesji swoim stylem nawiązywać będzie do architektury beskidzkiej. Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na realizację inwestycji przy ul. Górskiej 125. Zgodnie z planem, prace powinny zakończyć się późną wiosną 2024.

Przetarg dotyczy prac inwestycyjnych w systemie zaprojektuj i buduj. Działka przy ul. Górskiej 125, na której powstanie Dom Kultury w Straconce ma powierzchnię ponad 2,9 tys. mkw. Konieczna będzie rozbiórka stojącego w tym miejscu domu, który widnieje w gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków. Warunki konserwatorskie dla obiektu wydała bielska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, który pozwolił na rozbiórkę. Obecny charakter i styl obiektu znacznie odbiegają od oryginalnego.

- Projekt powinien możliwe najbardziej nawiązywać do cech architektury beskidzkiej - zastrzega WUOZ, który oczekuje przedłożenia projektu i uzyskania uzgodnienia konserwatorskiego. Na razie dla inwestycji przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy. Budynek będzie miał 570 mkw. powierzchni zabudowy oraz ponad 1,4 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Według koncepcji, obiekt ma posiadać trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Znajdą się w nim pomieszczenia podstawowe (pralnia, suszarnia, magazyn, sanitariaty), dydaktyczne i aktywności twórczej dla Domu Kultury, a w przyziemiu pomieszczenie dla Rady Osiedla Straconka. Na parterze planowane jest utworzenie sali wielofunkcyjnej z zapleczem scenicznym oraz gastronomicznym. Całość uzupełni parking na 32 pojazdy.

Inwestor oczekuje, że w ciągu maksymalnie ośmiu miesięcy od dnia zawarcia kontraktu opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Okres projektowy i budowlany dla realizacji inwestycji ma potrwać nie dłużej niż 20 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy. Miasto starając się o rządowe środki na realizację inwestycji, szacowało jej koszt na ok. 13 mln zł.

bak

Na zdjęciu: koncepcja Domu Kultury w Straconce