To był ostatni tak dobry rok, nie będzie nas już stać na duże inwestycje - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, przedstawiając raport o stanie Bielska-Białej za 2021 rok. Prezydent miasta - przy sprzeciwie PiS i Niezależnych.BB - otrzymał wotum zaufania. Opozycja krytykowała zaniechanie budowy mieszkań komunalnych, ignorowanie opinii mieszkańców, dążenie do budowy spalarni i lekceważenie problemu wyludniania się miasta.

Na początku sesji raport o stanie gminy przedstawił Jarosław Klimaszewski. Prezydent miasta omówił ponad 400-stronicowy dokument, w którym znajdują się najważniejsze informacje o działaniach i wydarzeniach w Bielsku-Białej w 2021 roku. Zaprezentowano także dane związane z wykonaniem budżetu miasta w ub. roku - dochody wyniosły 1 503,7 mln zł (103,8 proc. planu po zmianach), a wydatki 1 540 mln zł (91,6 proc. planu). Budżet zamknął się deficytem w kwocie 36,3 mln zł wobec planowanych 232,2 mln zł.

Rekordowa nadwyżka operacyjna

Zadłużenie miasta na koniec 2021 roku wzrosło do 410,7 mln zł. Rekordowe środki przeznaczono na wydatki majątkowe - inwestycje pochłonęły w zeszłym roku ponad 310,8 mln zł, co stanowi ponad 75 proc. planu. - Takich inwestycji już nie będzie, bo nas na to nie będzie stać - mówił prezydent Klimaszewski. Rekordowa jest także nadwyżka operacyjna w kasie Bielska-Białej, która w ub. roku wyniosła ponad 154,7 mln zł, na co wpływ miało przekazanie przez rząd ponad 41 mln zł tzw. subwencji dodatkowej związanej z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

- Raport powstał z uwzględnieniem uwag i sugestii wszystkich radnych. W dokumencie nie zabrakło danych o budżecie i stanu mienia gminnego, realizacji uchwał Rady Miejskiej czy ogólnej charakterystyki Bielska-Białej. Dzięki odważnej polityce prezydenta miasta mogliśmy w trudnych czasach pandemii pozostać na ścieżce rozwoju - uzasadniał Karol Markowski, szef klubu Jarosława Klimaszewskiego.

Wciąż malejąca liczba ludności

Więcej krytycyzmu pojawiło się w wystąpieniu Konrada Łosia, przewodniczącego klubu radnych PiS. - Dokonujemy oceny prezydenta miasta w poszczególnych obszarach - mówił radny, który zwrócił uwagę na wciąż malejącą liczbę ludności Bielska-Białej. Jego zdaniem, źle wygląda w naszym mieście struktura wieku. - Społeczeństwo się starzeje - argumentował i przekonywał, że należy zachęcać młodych do osiedlania się w mieście, ale „budownictwo komunalne kuleje”.

Niezrozumiałe dla radnych PiS są działania zmierzające do budowy spalarni odpadów w Wapienicy wobec oporu części mieszkańców. - Krytycznie oceniamy realizację uchwały zamiany pomiędzy gminą a jednym z podmiotów gospodarczych. Na jej mocy dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Cyniarskiej w zamian za grunty przy ul. Grondysa. Działki te powinny zostać spożytkowane w ramach realizacji zadań gminnego budownictwa mieszkaniowego - wymieniał radny Konrad Łoś. Negatywnie oceniony został również m.in. stan ulic lokalnych i wewnętrznych w mieście.

W imieniu klubu Niezależni.BB stanowisko przedstawił radny Tomasz Wawak. - Sporą część działań władz miasta popieramy, jak walkę ze smogiem czy dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi, ale w ostatnim roku pojawiło się pomiędzy nami a prezydentem Klimaszewskim sporo rozbieżności - mówił. Jakie to tematy? Zdaniem Niezależnych.BB, to betonowanie miasta i chaotyczne rozpraszanie zabudowy deweloperskiej, ignorowanie opinii społeczników w tematach ich dotyczących, ograniczania Budżetu Obywatelskiego czy centralizacja i arogancja obecnej władzy.

Lista życzeń państwa radnych

- Widać, że ogłoszono wybory, to się da odczuć. Szczególnie państwo z PiS żyją w innym mieście. Nie liczyłem na to, że to wotum będzie pozytywne. Lista życzeń państwa radnych to jest 10-letni budżet Bielska-Białej, może by starczyło. Rozmawiamy sobie tak, jakby to było trzy lata temu - nie było pandemii, zmian podatkowych, wojny na Ukrainie. Odpowiedzialność za finanse ponoszę jednoosobowo. Obudźmy się, żyjemy w trudnym czasie - ripostował prezydent Klimaszewski.

Po ponad dwugodzinnej dyskusji, w której głos zabrało kilkunastu radnych ze wszystkich klubów, Rada Miejska w Bielsku-Białej udzielił wotum zaufania prezydentowi Jarosławowi Klimaszewskiemu. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych z prezydenckiego klubu, przeciwko było dziewięciu radnych PiS i Niezależni, nikt się nie wstrzymał od głosu.

bak