Diecezja bielsko-żywiecka podpisała umowę z wykonawcą na realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w drewnianym kościele z lat 1634-1635 pw. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. Umowa obejmuje m.in. konserwację elewacji kościoła oraz wymianę poszycia dachów. Blaszane przykrycie hełmu wieży zostanie zastąpione miedzianym.

Prace realizowane są w ramach projektu “Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej - udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym”.

W ramach umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego przetargu przeprowadzona będzie konserwacja elewacji kościoła i otaczających go kaplic i sobót. W całości zostanie wymienione poszycie gontowe wszystkich dachów oraz dotychczasowe blaszane przykrycie hełmu wieży, które zostanie zastąpione miedzianym. Zadanie obejmuje również wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i instalacji odgromowej oraz uporządkowanie pasa zieleni stykającego się bezpośrednio z elewacjami.

Do tej pory w Łodygowicach w ramach realizowanego projektu przeprowadzono konserwację kamiennych kropielnic oraz strefy cokołowej w rejonie wejścia do kościoła, wykonano konserwację schodów wejściowych oraz przeprowadzono prace konserwatorskie przy unikalnej XIX-wiecznej zasłonie wielkopostnej Chrząstkiewiczów z 1842 roku. Dofinansowanie projektu z UE wynosi ponad 16 mln zł.

bb

Foto: diecezja bielsko-żywiecka, Jacek Kachel