Na miejscach 80+ uplasowała się Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w najnowszym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2022”. Wśród uczelni niepublicznych na 17. lokacie sklasyfikowana została bielska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna.

Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” powstaje od 2000 roku. W tegorocznej edycji oceniono 73 grupy kierunków studiów (dwa więcej niż przed rokiem) w dziewięciu dziedzinach obejmujących nauki: humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i o zdrowiu, a także rolnicze, leśne i weterynaryjne (nie oceniano kierunków artystycznych). W zależności od kierunku ocena uczelni składa się z 12-13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. To m.in. prestiż, ekonomiczne losy absolwentów, potencjał akademicki oraz naukowy.

Wśród uczelni akademickich na miejscach 80+ znalazła się Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. To wynik podobny jak w zeszłorocznym rankingu, ale nieznacznie słabszy niż dwa lata temu. W rankingu uczelni technicznych ATH wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu zajęła ostatnie, 22. miejsce. Rok temu bielska uczelnia była 19.

Drugą bielską szkołą wyższą ocenianą w rankingu „Perspektyw” jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, która jest 17. w zestawieniu uczelni niepublicznych. Rok temu była o dwa „oczka” niżej.

bak