W ciągu 700 dni od podpisania umowy z wykonawcą powstać ma projekt pierwszego odcinka tzw. Nowopiekarskiej, który połączy ul. Warszawską z Wyzwolenia. W ramach inwestycji zaprojektowany zostanie most nad potokiem Starobielskim oraz półotwarty tunel pod torami i bezkolizyjne skrzyżowanie w rejonie stacji PKP Bielsko-Biała Wschód. Budowa drogi może kosztować ponad 350 mln zł.

Przetarg ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej dotyczy zaprojektowania pierwszego odcinka tzw. Nowopiekarskiej. Nowa droga rozpocznie się w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej z Czechowicką, następnie przetnie trzy linie kolejowe oraz bocznicę. Dalej ulica przebiegać będzie przez zurbanizowany rejon Trakcyjnej, Grażyńskiego i Komorowickiej.

Ulica dwujezdniowa ze ścieżką rowerową

W dużej części nowa droga wykorzysta korytarz ul. Piekarskiej, a jej przejście pod wiaduktem Wyzwolenia będzie elementem wyznaczającym koniec planowanego odcinka (według planów, drugi etap Nowopiekarskiej połączy ul. Wyzwolenia z Krakowską). Projektowany pierwszy etap drogi nazywanej także północną śródmiejską obwodnicą Bielska-Białej powstanie jako ulica dwujezdniowa z chodnikiem i pasem zieleni po jednej stronie oraz ścieżką rowerową i zielenią po drugiej.

Szacunkowy koszt budowy odcinka wynosi ponad 350 mln zł. Koszty są bardzo wysokie, bo początkowy fragment nowej ulicy przebiegać będzie w formie mostu nad potokiem Starobielskim, a następnie w formie półotwartego tunelu o długości ok. 250 m pod torami kolejowymi. Kolejnymi kosztownymi elementami inżynierskimi będą budowa mostu nad rzeką Białą oraz planowane rozwiązania w rejonie ul. Komorowickiej, gdzie również dojdzie do zmiany układu drogowego.

W zagłębieniu pod linią kolejową

W wyniku uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe w koncepcji założono, że Komorowicka przebiegać będzie w ok. 200-metrowym zagłębieniu pod linią kolejową oraz Nowopiekarską. W ten sposób przejazd kolejowy będzie bezkolizyjny i zlikwidowane zostaną obecne rogatki w rejonie zakładu Nemak i stacji kolejowej PKP Bielsko-Biała-Wschód. Dodatkowo na odcinku od Warszawskiej do Wyzwolenia powstaną cztery ronda turbinowe.

Dokumentacja projektowa odcinka będzie przygotowana w ciągu 700 dni od podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. Nie wiadomo kiedy ruszy budowa pierwszego odcinka Nowopiekarskiej, ale władze Bielska-Białej starają się, by pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że trwają rozmowy w tej sprawie na szczeblu rządowym.

Bartłomiej Kawalec

Na zdjęciu: rejon Warszawskiej z Czechowicką, gdzie rozpocznie się budowa tzw. Nowopiekarskiej