W „stosownym terminie” prezydent Jarosław Klimaszewski podejmie decyzję o trybie powołania dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. Obecnie samorządową instytucją kultury tymczasowo kieruje Małgorzata Motyka-Madej, która może pełnić obowiązki dyrektora nie dłużej niż rok. W kuluarach mówi się, że zwolniony Zbigniew Hendzel nie zostanie na lodzie.

Ostatniego dnia maja ze stanowiska dyrektora bielskiego MDK po blisko czterech latach odwołany został Zbigniew Hendzel. Oficjalnie z powodu „błędów formalno-prawnych”, których nie dopełniono przy jego powołaniu we wrześniu 2018 roku, ale to wersja, w którą nikt w ratuszowych kuluarach nie daje wiary. Nie dowierza w nią także grupa radnych z klubu prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, która rozmawiała w tej sprawie z prezydentem i próbowała wstawić się za odwołanym dyrektorem.

Praca w jednej ze spółek miejskich

W odpowiedzi usłyszeli, że polityka kadrowa „nie jest kompetencją radnych”, a zarzuty wobec zdymisjonowanego dyrektora miały być poważne. Ale równocześnie zwolniony urzędnik nie zostanie na lodzie i otrzyma propozycję zatrudnienia. Nieoficjalnie w dwóch niezależnych źródłach potwierdziliśmy, że będzie to oferta pracy w jednej ze spółek miejskich, ale nie na stanowisku w zarządzie ani radzie nadzorczej. Najprawdopodobniej w ten sposób władze Bielska-Białej chcą załagodzić niezadowolenie, jakie pojawiło się wśród radnych w związku z niespodziewanym odwołaniem Hendzla.

MDK od ponad dwóch tygodni kieruje Małgorzata Motyka-Madej, wcześniej szefowa Domu Kultury w Olszówce. - Pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna może być powierzone na okres nie dłuższy niż rok i nie wymaga zasięgania opinii związków zawodowych działających w tej instytucji oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję - usłyszeliśmy w bielskim Ratuszu.

Decyzja w stosownym terminie

Decyzję o trybie powołania nowego dyrektora Miejskiego Domu Kultury podejmie „w stosownym terminie” prezydent Klimaszewski. Nie wiadomo czy do wyłonienia nowego szefa instytucji kultury dojdzie w drodze konkursu - ustawa nie wymaga takiego trybu powołania dyrektora. Zbigniew Hendzel zanim został dyrektorem MDK był urzędnikiem wydziału kultury w bielskim magistracie. Powołanie na stanowisko dyrektorskie było dla niego awansem wewnątrz struktur samorządowych. 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą w zabytkowym gmachu przy ul. 1 Maja 12 jest instytucją animującą życie kulturalne i artystyczne miasta. Jako samorządowa instytucja kultury skupiająca wszystkie bielskie domy kultury rozpoczął działalność w 1996 roku. Obecnie w MDK skupionych jest dziesięć domów kultury, świetlica, klub nauczyciela oraz Galeria Fotografii B&B, w których działa ponad 400 grup stałych dla ponad 4 tys. uczestników. Każdego roku organizowanych jest ponad 1000 wydarzeń.

bak