Ulica Podcienie to charakterystyczne miejsce na mapie Bielska-Białej. Przeważająca tutaj zabudowa arkadowa przyciąga wzrok bielszczan i turystów. Nie oszukujmy się jednak. Choć miejsce to stanowi często tło wielu sesji zdjęciowych czy filmowych, to czasy świetności ma zdecydowanie dawno za sobą. Ale jest szansa, że coś zmieni się na lepsze.

Ul. Podcienie wraz z przylegającą ul. Słowackiego to rejon, który zna każdy bielszczanin i bielszczanka. Arkadowa zabudowa powstała w miejscu dawnych drewnianych budynków, które zostały zniszczone pożarami w XVII wieku. Ulica biegnąca w kierunku zamku Sułkowskich znana w obecnym kształcie powstała po kolejnej przebudowie, datowanej na 1844 rok. Wcześniej jej bieg umiejscowiony był nieco poniżej poziomu arkad.

W coraz większą ruinę

Niestety, zabytkowe zabudowania w północno-wschodnim narożniku bielskiego Rynku z biegiem czasu popadały w coraz większą ruinę. Obecnie podcienia sprawiają wrażenie mocno zaniedbanych czy wręcz zapomnianych. Ubytki w posadzkach, wszechobecne bohomazy, które trudno nazwać graffiti czy tynk odpadający z elewacji, to widok powszechny.

Tymczasem jest to przecież część mającego uchodzić za reprezentacyjne centrum miasta. W ostatnich latach odnowiono co prawda kamienicę pod numerem 9, którego użytkownikiem jest Książnica Beskidzka, ale nie ulega wątpliwości, że remont nie wyczerpał potencjału tego miejsca. Jest jednak szansa, że wkrótce coś się zmieni. Przynajmniej częściowo.

Remont dachu, elewacji i muru

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza jednym budynkiem przy ul. Podcienie. Jest to kamienica przy ul. Wzgórze 9, wzdłuż której położone są schody prowadzące na podcienia. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca remontu tego budynku. Zakres dokumentacji obejmuje remont dachu, elewacji, muru kamiennego na poziomie przyziemia, remont nawierzchni w podcieniach do granicy budynku wraz z remontem balustrady. Termin przeprowadzenia prac będzie uzależniony od dysponowania środkami finansowymi - poinformował nas Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy bielskiego magistratu.

Jak dowiedział się portal, miasto posiada również udział we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Podcienie 11, gdzie w latach 2019-2020 został wyremontowany dach budynku. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewidująca wzmocnienia fundamentu od strony podwórka oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Obecnie wspólnota nie planuje jednak remontu elewacji.

Pozostałe budynki zlokalizowane przy ul. Podcienie nie są własnością miasta ani nie są wspólnotami mieszkaniowymi z jego udziałem. Jak dotąd, nie są znane plany remontowe ich właścicieli.

Tekst i foto: Adam Kanik