Tylko do jutra otwarty będzie punkt zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy w dawnym pawilonie Tesco przy ul. Warszawskiej 180 w Bielsku-Białej. Przez prawie dwa miesiące uchodźcy mogli bezpłatnie zaopatrzyć się tam w żywność, odzież, buty czy środki higieny i czystości.

Ze względu na niższą aktywność darczyńców formuła punktu w dawnym pawilonie Tesco wyczerpała się. Wszyscy pomagający Ukraińcom w Bielsku-Białej mają problemy z dostawami szczególnie żywności i chemii. Dlatego miasto skupia teraz uwagę na swoich dziesięciu ośrodkach, w których przebywa ponad 500 uchodźców.

Artykuły, które pozostaną w piątek po zamknięciu punktu w Tesco zostaną przekazane do innych miejsc wydawania darów lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy pozarządowych instytucji pomocowych. Tak, żeby nic się nie zniszczyło, nic nie zmarnowało. Pozostałe punkty pomocy w Bielsku-Białej organizują Caritas, PCK i Akademia Techniczno-Humanistyczna.

bb