W grudniu ub. roku w obrębie całego placu Lutra na Bielskim Syjonie wprowadzono strefę płatnego parkowania. Z opłat zwolnieni są jedynie pracownicy i interesanci parafii oraz rodzice dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. W ostatnich dniach otrzymaliśmy od Czytelników wiele pytań w dotyczących możliwości zwolnienia z opłat wszystkich pojazdów w weekend oraz w czasie imprez miejskich. Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Krzysztof Cienciała wyjaśnia, dlaczego nie jest to możliwe.

Wraz z nadejściem wiosny bielski Rynek przyciąga coraz większe rzesze mieszkańców. Bielszczanie nieustannie jednak mierzyć się muszą z problemem dostępności miejsc parkingowych w pobliżu ścisłego centrum miasta, szczególnie w czasie trwania miejskich wydarzeń.

Podobnie było podczas niedawnej majówki. W tych dniach wielu Czytelników zwróciło się do nas z pytaniem, czy istnieje możliwość, aby właściciel gruntu umożliwił zmotoryzowanym bezpłatne parkowanie na terenie placu Lutra, przynajmniej w weekendy (o ustanowieniu strefy płatnego parkowania w tym miejscu pisaliśmy w artykule Nowa strefa parkowania na Bielskim Syjonie. Od poniedziałku wysoka opłata za postój). O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy proboszcza parafii ks. Krzysztofa Cienciałę, który stanowczo ucina wszelkie spekulacje. Powodem ma być możliwa dewastacja zabytkowej struktury placu oraz kwestie związane z bezpieczeństwem.

- Parafia zdaje sobie sprawę, że parkowanie w centrum miasta, szczególnie gdy odbywają się w nim różne wydarzenia kulturalne, jest bardzo utrudnione. Zabytkowy teren placu Marcina Lutra nie jest parkingiem i nie może być rozwiązaniem tej trudnej sytuacji. Zwiększenie ilości parkowanych samochodów na terenie do tego nieprzystosowanym przyczynia się do jego dewastacji i uniemożliwia bezpieczne poruszanie się choćby pieszych, nie wspominając o zablokowaniu drogi pożarowej, na co Parafia, jako właściciel, nie może pozwolić - mówi proboszcz Cienciała.

Przypomnijmy, według obowiązujących przepisów, właściciel bądź zarządca terenu ma prawo samodzielnie ustalić regulamin parkowania i za pozostawienie pojazdu pobierać opłaty w dowolnej wysokości. Warunkiem jest jednak, aby strefa była odpowiednio oznaczona, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Cyfryzacji. Zostawiając samochód w takim miejscu, chcąc nie chcąc, akceptujemy każdy punkt obowiązującego regulaminu.

Adam Kanik