Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jest jednym z nielicznych ośrodków na południu kraju uprawnionych do przeprowadzania egzaminów dla cudzoziemców. Obcokrajowcy uczą się naszego języka, gdyż zależy im na zdobyciu obywatelstwa polskiego. W piątej edycji do egzaminu przystąpiło ok. sto osób z takich krajów, jak Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Białoruś, Nepal, Azerbejdżan, Izrael, Egipt i Algieria.

Obcokrajowcy coraz chętniej przystępują do certyfikowanego egzaminu z języka polskiego jako obcego (uprawnienia do wydawania certyfikatów posiada tylko państwowa komisja). Naszemu portalowi udało się dotrzeć to osób, które w czerwcu i listopadzie 2021 roku wzięły udział w części pisemnej i ustnej egzaminu w jedynym podmiocie uprawnionym do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców w Bielsku-Białej.

Trudna rejestracja na egzamin

Pomimo wielu trudności cudzoziemcy przystępują do egzaminów głównie dlatego, że zależy im na zdobyciu obywatelstwa polskiego. - Na egzaminie, do którego przystąpiłem w listopadzie 2021 byłem bardzo zdenerwowany, a szczególnie stresowała mnie część ustna. Chcę uzyskać obywatelstwo polskie, bo planuję zostać na stale w Polsce - mówi Anton Makas z Białorusi.

W ub. roku z powodu pandemii SARS-CoV-2 wcześniejsze terminy egzaminów zostały odwołane i rejestracje skumulowały się w czerwcu. Czy rzeczywiście proces rejestracji na egzamin jest tak skomplikowany? - Na początku próbowałem zarejestrować się w Warszawie, Chełmie i Opolu. Finalnie udało mi się zarejestrować w ośrodku w Bielsku-Białej. O Krakowie nawet nie wspomnę, bo tam w ogóle nie było już możliwości rejestracji - tłumaczy Mikhail Ziankevich z Białorusi.

Rejestracja rozpoczyna się o tej samej godzinie w wytypowanym dniu przez uprawnione ośrodki egzaminacyjne. Cudzoziemcy muszą wypełnić formularz, który jest dostępny pod wskazanym linkiem. Nie każdy zainteresowany może zarejestrować się od razu. Z informacji, jakie do nas dotarły wynika, że jest to proces dość skomlikowany.

Chcą się osiedlić w Polsce

- Czekaliśmy na egzamin dosyć długo, bo ja np. próbowałam zarejestrować się od roku. Udało się tylko dlatego, że pilnowałam czasu i właściwie w kilka sekund po starcie byłam już zarejestrowana. Osoby, które miały poślizg w logowaniu przegrały walkę o miejsce na liście dopuszczonych do pierwszego etapu egzaminu - komentuje Yuliya Kurlovich z Białorusi.

Coraz więcej osób chce się osiedlić w Polsce, a ośrodki takie, jak w Bielsku-Białej wychodzą obcokrajowcom naprzeciw. Egzamin odbywa się w trybie weekendowym (w sobotę pisemny, a w niedzielę część ustna). Zdawać można na terenie całego kraju, ale nie tylko, bo listopadzie 2021 na liście ośrodków egzaminacyjnych pojawiły się również Londyn i Ukraina, a w czerwcu 2021 roku Chicago (USA) i Białoruś (Mińsk). Najbliższy egzamin odbędzie się już 6-7 lutego br. w kraju i za granicą (lista ośrodków TUTAJ).

Kolejny termin dla zdających to 26-27 marca br. na poziomie znajomości języka B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 dla dzieci i młodzieży. 26 marca obcokrajowcy przystąpią do części pisemnej, a w kolejnym dniu do ustnej w ramach 7. edycji certyfikowanego egzaminu w Bielsku-Białej. Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Wyższej Szkole Eonomiczno-Humanistycznej jest jednym z nielicznych ośrodków na południu kraju uprawnionych do przeprowadzania egzaminów - obok Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwerystetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przyjeżdżąją ze wszystkich stron świata

- Jesteśmy z Ukrainy i mieszkamy pod Krakowem. Udało nam się zarejestrować na egzamin w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Gdyby nie pandemia, to wszystko przebiegłoby o wiele szybciej. Jeśli chodzi o pierwszą część egzaminu pisemnego, to z jednej strony test był dość ciekawy, a z drugiej trochę trudny - precyzuje obywatelka Ukrainy.

Obcokrajowcy zgodnie przyznają, że należy znać język polski na odpowiednim poziomie, żeby poradzić sobie podczas krótkiej rejestracji i zmieścić się w czasie. Już etap rejestracji może okazać się trudny, a co dopiero sam egzamin.

W piątej edycji certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego w Bielsku-Białej do egzaminu przystąpiło łącznie ponad sto osób z takich krajów, jak Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Białoruś, Nepal, Azerbejdżan, Izrael, Egipt i Algieria. Cudzoziemcy zdawali egzamin na poziomie B1 (98 osób) i C1 (10 osób). Z kolei w listopadzie, w szóstej edycji zdawali obywatele Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Kazachstanu, Holandii, Rosji, Argentyny, Turcji, Tunezji, Maroka, Zimbabwe i Albanii. Jesienią do egzaminu na poziomie B1 przystąpiło łącznie 123 obcokrajowców.

Wystarczająco dobry poziom

Największym zainteresowaniem cieszy się poziom B1. - Chcąc ubiegać się o obywatelstwo, potrzebujemy poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B1, poziom B2 umożliwia studiowanie na polskich uczelniach, a poziom C1 bezpłatne studiowanie w Polsce - informuje dr Beata Terka, przewodnicząca komisji certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Według statystyk, poziom znajomości języka polskiego wśród zdających egzamin jest wystarczająco dobry, by większość mogła uzyskać polskie obywatelstwo. Ośrodek egzaminacyjny w Bielsku-Białej prowadzi także kursy z języka polskiego dla dorosłych na wszystkich poziomach, a także dla dzieci i młodzieży.

Kursy przygotowujące do egzaminów przeprowadza również Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej myBB (Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia).

Małgorzata Irena Skórska