Powraca temat zaprezentowanej publicznie przed trzema laty koncepcji budowy tunelu drogowo-kolejowego w centrum Bielska-Białej i przekształcenia ul. 3 Maja oraz jej najbliższego otoczenia w reprezentacyjny deptak miejski. Na przełomie roku pismo proponujące współpracę w tym zakresie skierował do prezydenta Jarosława Klimaszewskiego główny udziałowiec i prezes spółki Cavatina. W środę nad dokumentem debatowali radni.

Po raz pierwszy o koncepcji przebudowy centrum Bielska-Białej opracowanej przez prywatny podmiot stało się głośno w marcu 2019. - Cavatina Holding opracował koncepcję przebudowy 15-hektarowego obszaru śródmieścia Bielska-Białej. Pomysł zakłada budowę tunelu pod ul. 3 Maja i zamianę tej ulicy w deptak. W kolejnych etapach pod pl. Wojska Polskiego powstałby parking podziemny, a w miejscu wyburzonego Klimczoka mogłaby powstać np. filharmonia - pisaliśmy wówczas na naszych łamach.

Reprezentacyjny deptak pieszo-jezdny

Jak dowiedział się portal, 31 grudnia 2021 pismo podpisane przez Michała Dziudę, prezesa i głównego udziałowca spółki Cavatina, trafiło na biurko prezydenta miasta Jarosława Klimaszewskiego. W dokumencie czytamy, że spółka przygotowała w lutym 2021 „projekt usprawnienia ruchu w centrum Bielska-Białej za pomocą budowy tunelu drogowo-kolejowego w rejonie ul. 3 Maja” i przekazała go w kwietniu ub. roku do analizy Urzędu Miejskiego.

- Projekt miał na celu przekształcenie ul. 3 Maja w reprezentacyjny deptak pieszo-jezdny oraz powrót do historycznego kształtu centrum miasta, w którym stare miasto jest połączone z obszarem na wschód od placu Chrobrego i ul. 3 Maja - czytamy w piśmie. Zdaniem autorów projektu, dokonana w latach 70. rozbiórka tzw. wysokiego trotuaru oraz poszerzenie ulicy biegnącej wzdłuż muru zamkowego spowodowały drastyczne przedzielenie jednorodnej tkanki miejskiej, niszcząc charakter najbardziej reprezentacyjnych ulic miejskich i wygląd zamku książąt Sułkowskich.

Odbudowa arkad zamku Sułkowskich

- Przygotowany projekt przez spółkę usprawnienia ruchu samochodowego i kolejowego daje możliwość wprowadzenia pożądanych zmian społeczno-funkcjonalnych, tj. rewitalizacji historycznego układu urbanistycznego centrum Bielska-Białej, odzyskanie reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej dla użytkowników pieszych i rowerzystów, możliwości rozwoju funkcji usługowo-kulturalnych oraz odbudowę arkad zamku książąt Sułkowskich - czytamy.

Opracowana dokumentacja zawiera: projekt drogowy i konstrukcyjny budowy tunelu drogowo-kolejowego ze wskazaniem najkorzystniejszej technologii realizacji, analizę ruchu, analizę wpływu budowy tunelu na sąsiadującą zabudowę, studium wykonalności wraz ze wstępnym harmonogramem prac i szacunkami kosztów, analizę wielokryteriową wskazującą najbardziej efektywny wariant w oparciu m.in. o koszty oraz koncepcję zagospodarowania ul. 3 Maja i jego otoczenia.

Z dokumentacji wynika, że najbardziej optymalnym wariantem jest budowa tunelu drogowo-kolejowego z dwiema liniami torów kolejowych oraz z dwiema jezdniami, po dwa pasy ruchu w każdym z kierunków. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu, pozwoli lepiej wykorzystać linię kolejową Katowice-Zwardoń dzięki budowie dodatkowego toru, usprawni płynność przejazdu ul. 3 Maja oraz zmniejszy oddziaływanie ruchu samochodowego na środowisko.

Spółka oczekuje współpracy samorządu

- Efektywność ekonomiczna projektu - planowana inwestycja zwróci się ze względu na oszczędności użytkowników i środowiska w okresie 17 lat od oddania do użytkowania - czytamy. Prezes spółki deklaruje współpracę z władzami Bielska-Białej i przygotowanie m.in. kompleksowego wielobranżowego projektu przetargowego inwestycji. W zamian oczekuje współpracy samorządu m.in. poprzez dostęp do niezbędnych informacji i uzgodnień z gestorami sieci.

W środę nad dokumentem mieli debatować radni dwóch komisji Rady Miejskiej. Interpelację w tej sprawie złożył radny Janusz Buzek, który zwrócił się do prezydenta Bielska-Białej o przedstawienie stanowiska w kwestii m.in. budowy tunelu drogowo-kolejowego w rejonie ul. 3 Maja, najlepszego - zdaniem prezydenta Klimaszewskiego - wariantu budowy tunelu, obudowy arkad zamku książąt Sułkowskich oraz współpracy z firmą Cavatina w zakresie ewentualnej budowy tunelu.

Bartłomiej Kawalec