Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeprasza za wszelkie utrudnienia związane z robotami drogowymi u podnóża Szyndzielni, gdzie obecnie trwa rozbudowa alei Armii Krajowej. Prace obejmują 1140-metrowy odcinek pomiędzy rondem gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila a dolną stacją kolei linowej Szyndzielnia.

Po przygotowaniu odpowiedniego poszerzenia terenu ekipy przystąpiły do budowy kanalizacji deszczowej. Aktualnie trwają roboty konstrukcyjne związane z budową przepustów oraz murów oporowych. Ten etap obejmuje także prace teletechniczne i elektryczne, a w warstwie drogowej wykonanie podbudowy kamiennej.

Kosz inwestycji wyniesie 11,5 mln zł, a jej finał zaplanowano na koniec lipca br. Prosząc o cierpliwość i wyrozumiałość dla wykonawców realizowanych obecnie inwestycji, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przeprasza za wszelkie utrudnienia. Drogowcy apelują także o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie robót drogowych.

bb

Foto: MZD Bielsko-Biała