Most na rzece Białej w ciągu ul. 11 Listopada w Bielsku-Białej będzie od dziś rozświetlony na pomarańczowo w związku z kampanią 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. W przestrzeni miasta pojawią się też banery z hasłem: Razem przeciw przemocy wobec kobiet. Wywieszone zostaną plakaty i rozdawane będą ulotki.

Co roku od 25 listopada do 10 grudnia w Polsce i na świece trwa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, którą organizuje Soroptimist International, współpracując z ONZ i innymi partnerami. Jej celem jest pomoc w wyeliminowaniu wszelkich form przemocy poprzez edukację, wsparcie instytucjonalne i działania solidarnościowe.

Wkrótce rozbłyśnie most na ul. 11 Listopada. Halogeny ze zmienną barwą światła - foto

Międzynarodowa organizacja zrzeszająca kobiety na wszystkich kontynentach Soroptimist International działa od 1921. Jej członkinie czynnie włączają się w różne przedsięwzięcia i akcje zmierzające do realnej poprawy życia i statusu kobiet. Klub Soroptimist International Bielsko-Biała funkcjonuje już od 30 lat. Przemoc dotyka kobiety w różnym wieku, z rożnych grup społecznych, o rożnym statusie materialnym. Każda przemoc jest pogwałceniem ich prawa do godnego życia.

- Całkowita eliminacja przemocy będzie zapewne trudnym i wymagającym czasu procesem. Jednak poprzez kampanie, które uświadamiają społeczeństwu istnienie tego haniebnego zjawiska, piętnujemy wszelkie formy przemocy ze względu na płeć. Wierzymy, że takim działaniem zdołamy wyeliminować przemoc wobec kobiet z naszego życia społecznego. Świat bez przemocy to świat pokoju i bezpieczeństwa - podkreślają Soroptymistki.

Kampanii Soroptymistek towarzyszy kolor pomarańczowy - symbol nadziei dla cierpiących kobiet, jaśniejszej przyszłości bez przemocy. Most będzie rozświetlony na pomarańczowo do 10 grudnia.

bb