Osiem skrzyneczek ze środkami higieny intymnej dla kobiet zostanie rozlokowanych na terenie Bielska-Białej. Działania w tej sprawie podjął MOPS po złożeniu petycji przez partię Lewica Razem. Według badań, co piąta Polka nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych, a ubóstwo menstruacyjne dotyka także uczennic. Jedną skrzyneczkę, którą MOPS otrzymał w formie darowizny, umieszczono już w Schronisku dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki.

Petycję w sprawie umieszczenia koszyczków ze środkami higieny intymnej dla kobiet w miejscach użyteczności publicznej i ich regularnego uzupełniania złożyła we wrześniu Lewica Razem. Jej autorzy uzasadniali inicjatywę badaniami przeprowadzonymi w Polsce, z których dowiadujemy się, że co piąta Polka nie ma pieniędzy na zakup środków higienicznych. Ubóstwo menstruacyjne dotyka także uczennic. Z opublikowanych raportów wynika, że jedna na sześć nastolatek opuściła kiedyś lekcję z powodu braku dostępu do środków higieny intymnej.

W najbliższych tygodniach do petycji będzie musiała odnieść się w formie uchwały Rada Miejska Bielska-Białej, gdyż wkrótce minie 90-dniowy ustawowy termin na odpowiedź. Jak dowiedział się portal, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął odpowiednie działania. Zakupiono siedem skrzynek wraz ze środkami higienicznymi, które mają być uzupełniane w miarę posiadanych wolnych środków w budżecie jednostki. Niewykluczone, że MOPS podejmie współpracę z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie.

MOPS otrzymał w formie darowizny jedną skrzyneczkę, która została umieszczona na terenie Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Stefanki 7. Jest ona na bieżąco uzupełnianą środkami higienicznymi zakupionymi ze środków pozyskiwanych ze zbiórek społecznych. W jakich miejscach użyteczności publicznej pojawi się siedem pozostałych skrzyneczek ze środkami higienicznymi? Decyzja jeszcze nie zapadła - poinformowano portal w MOPS.

bak