Nie 40, a blisko 50 mln zł kosztować ma modernizacja kąpieliska przy ul. Konopnickiej w Bielsku-Białej. Urzędnicy dysponują już zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim, bo w najbliższych tygodniach dojdzie do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac budowlanych. Według planów, kąpielisko oddane zostanie do użytku mieszkańców dopiero w sezonie letnim 2023. Władze miasta nie wycofują się z planów podziału basenu głębokiego na trzy niezależne niecki.

Temat modernizacji basenu „Panorama” powrócił za sprawą interpelacji radnego Konrada Łosia złożonej do władz Bielska-Białej. Szef klubu PiS w Radzie Miejskiej przypomniał, że inwestycja uzyskała 25 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych. Jego zdaniem, mieszkańcom miasta zależy na zachowaniu niepowtarzalnego charakteru basenu. Radny poprosił o przedstawienie ostatecznego zakresu modernizacji kąpieliska oraz szacunkowych kosztów inwestycji.

Niecki ze stali nierdzewnej

Do interpelacji odniósł się wiceprezydent Piotr Kucia. Z jego odpowiedzi wynika, że samorząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę pochodzące z 2020 roku, które jest ostateczne. Projekt modernizacji pływalni uwzględnia głównie aspekty instalacyjno-technologiczne urządzeń odpowiedzialnych za uzdatnianie wody i jej eksploatację. Żelbetowe baseny, które są nieszczelne i przeciekają, zastąpione zostaną nieckami ze stali nierdzewnej.

Projekt modernizacji na każdym etapie był konsultowany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. - Zabytkowe cechy obiektu zostaną zachowane - zapewnia wiceprezydent Piotr Kucia. Ochrona obiektu wpisanego do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków obejmuje dwa baseny, wieżę do skoków, budynek główny z dawnymi kabinami szatniowymi po jego bokach usytuowanych równolegle do ul. Konopnickiej, tarasami ziemnymi oraz rzeźbę pływaczki przed budynkiem.

Historyczna wieża bez zmian

Urzędnicy nie wycofują się z planów podziału basenu głębokiego na „trzy niezależne baseny” do skoków, pływania i nauki pływania. Zapewniają, że projekt zachowuje kształt historycznego układu niecek. - Płytsza istniejąca niecka przeznaczona jest na basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi oraz z wydzieloną częścią dla młodszych dzieci - czytamy w odpowiedzi.

Jak przekonuje wiceprezydent, zmiana funkcji basenów nie ingeruje w kształt niecek. Przedmiotem projektu budowlanego nie była historyczna wieża do skoków do wody, która funkcjonować ma tak, jak dotychczas. Projekt modernizacji „Panoramy” przewiduje również budowę nowej stacji uzdatniania wody, wymianę istniejących nawierzchni ciągów pieszych, wygrodzenie plaży mokrej od suchej, nowe elementy małej architektury oraz remont istniejącej widowni i schodów plenerowych.

Ratusz dysponuje zaktualizowanymi kosztorysami inwestorskimi remontu pływalni. I tu pojawia się niemiła niespodzianka - koszty modernizacji basenu wzrosły z 40 do niespełna 50 mln zł. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja umożliwiająca wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy prac budowanych, a następnie inżyniera kontraktu. Według planów, zmodernizowane kąpielisko zostanie oddane od użytku mieszkańców Bielska-Białej w czerwcu 2023.

Bartłomiej Kawalec