Trzy spółki zwróciły się o wydanie opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w Bielsku-Białej. Wszystkie wnioski dotyczą prowadzenia tego typu działalności w budynku hotelu President i najprawdopodobniej uzyskają pozytywną opinię Rady Miejskiej. Zgodnie z prawem, w mieście o liczbie ludności do 250 tys. mieszkańców może działać tylko jedno kasyno gry.

Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych, wniosek o udzielenie przez Ministra Finansów koncesji na prowadzenie kasyna powinien być poparty pozytywną opinią lokalizacyjną wydaną w formie uchwały Rady Miejskiej. Od października 2017 roku koncesję na prowadzenie kasyna w budynku hotelu President posiada warszawska spółka.

Trzy wnioski zgłoszone przez trzy różne spółki prawa handlowego zostały zaopiniowane pozytywnie - projekty uchwał w tej sprawie zostały przygotowane i opublikowane. Jeden z wniosków złożyła spółka, która obecnie prowadzi kasyno w budynku bielskiego hotelu, dwa pozostałe zgłosiły spółki także z siedzibami w Warszawie.

- Dla działek, na których jest zlokalizowany budynek kasyna nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielska-Białej, wnioskowany teren znajduje się w obszarze: S (śródmieścia) w związku z tym proponuje się pozytywnie zaopiniować wskazaną lokalizację - czytamy w uzasadnieniu projektów, które są jednobrzmiące dla wszystkich uchwał.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w miejscowościach do 250 tys. mieszkańców może działać tylko jedno kasyno gry. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn w miejscowości zwiększa się o jedno z zastrzeżeniem, że łączna liczba kasyn w województwie nie może być jednak wyższa niż jedno kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa. W województwie śląskim może działać sześć kasyn i obecnie wszystkie koncesje są udzielone.

bak

Foto: Kuba Jarosz