Musisz złożyć jakiś dokument w urzędzie, ale przebywasz poza krajem i nie możesz tego zrobić samodzielnie? A może chcesz, żeby ktoś w Twoim imieniu odebrał list polecony z poczty? To tylko niektóre sytuacje, w których może Ci być potrzebne pełnomocnictwo szczególne. Zobacz, jak je przygotować oraz czym dokładnie jest.

Upoważnienie a pełnomocnictwo - czy to to samo?

Jeśli spojrzeć na kwestię upoważnienia i pełnomocnictwa pod względem definicji, to oba te pojęcia odnoszą się do sytuacji, w której mocodawca przekazuje swojemu pełnomocnikowi uprawnienie do podjęcia określonych działań w jego imieniu[1].

Jednak w codziennej praktyce pełnomocnictwo i upoważnienie są rozumiane w odmienny sposób. Różnica wynika z zakresu, jakiego dotyczą:

  • pełnomocnictwo ma szerszy zakres niż upoważnienie - pozwala pełnomocnikowi np. zawierać umowy w imieniu mocodawcy czy podejmować decyzje, gdy jest jego reprezentantem w sądzie;
  • upoważnienie jest przekazywane w związku z wykonaniem jednej, konkretnej czynności - np. we wspomnianych wcześniej sytuacjach, kiedy trzeba złożyć jakiś dokument albo odebrać paczkę.

Oba opisane powyżej przypadki wpisują się w definicję pełnomocnictwa, ale dotyczą innego jego rodzaju.

Jakie są rodzaje pełnomocnictwa?

Możemy wymienić  trzy typy udzielanych pełnomocnictw. Różnią się one przede wszystkim zakresem uprawnień przyznawanych przez mocodawcę pełnomocnikowi. I tak, zaczynając od najwęższego zakresu praw, wymienić można:

  • pełnomocnictwo szczegółowe, którego definicja jest najbardziej zbliżona do opisanego powyżej upoważnienia. Jest ono udzielane jednorazowo, na krótki czas i pozwala pełnomocnikowi dokonać w imieniu mocodawcy konkretnej czynności;
  • pełnomocnictwo rodzajowe - daje pełnomocnikowi prawo do wykonania określonego zestawu działań w imieniu mocodawcy. Może być udzielone na dłuższy czas i wiąże się z większą odpowiedzialnością po stronie osoby upoważnionej. Do tej grupy można zaliczyć np. regularne wysyłanie dokumentów rozliczeniowych firmy do ZUS i US przez wynajęte zewnętrzne biuro rachunkowe;
  • pełnomocnictwo ogólne - jest najszerszym ze wszystkich, określanym też jako pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnik, który je uzyska, może podejmować wszelkie czynności prawne oraz pozostałe w imieniu mocodawcy, czyli właściwie zupełnie swobodnie podejmować decyzje w powierzonych sprawach.

Kiedy można udzielić pełnomocnictwa szczególnego i jak to zrobić?

Pełnomocnictwo szczególne jest najbardziej przydatne w codziennych sytuacjach życiowych. Może Ci się przydać wtedy, gdy nie możesz sam dopełnić spoczywających na Tobie obowiązków. Pełnomocnika możesz wyznaczyć m.in. do kontaktów z firmą windykacyjną, której jesteś klientem, np. Ultimo. Taka osoba może w Twoim imieniu negocjować warunki spłaty zadłużenia czy zawrzeć ugodę. Wystarczy skontaktować się z podmiotem, którego jesteś klientem i przekazać takie pełnomocnictwo.

Pamiętaj: pełnomocnictwo szczegółowe należy przygotować w formie pisemnej. Powinno zawierać dane osobowe - Twoje oraz pełnomocnika (imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania), a także wyraźne określenie zakresu, w jakim udzielasz pełnomocnictwa. Na upoważnieniu musi się też pojawić Twój podpis jako mocodawcy. Możesz skorzystać z gotowego formularza, który znajdziesz bez trudu w internecie lub poprosić o wzór firmę lub instytucję, której sprawa ma dotyczyć.

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0089 , https://www.infor.pl/prawo/encyklopedia-prawa/p/272050,Pelnomocnictwo.html

Artykuł sponsorowany