W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej wdrożony został elektroniczny system kolejkowy. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się biletomaty. Pacjenci powinni wybrać jedną z opcji dostępnych na ekranie. Zadaniem systemu jest uporządkowanie i ograniczenie kolejek pacjentów oczekujących w centralnej rejestracji.

Osoby, które mają już wyznaczony termin wizyty w poradni, proszone są o wpisanie numeru PESEL w biletomacie i udanie się w miejsce wskazane na bilecie. Pacjenci, którzy po raz pierwszy chcą się zarejestrować do konkretnej poradni, powinni pobrać numerek i udać się pod odpowiednie okienko.

Po wizycie u lekarza także należy skorzystać z biletomatu, aby pobrać numerek do właściwej rejestracji celem ustalenia terminu kolejnej wizyty. Jak wyjaśnia Anna Szafrańska, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, zadaniem wdrażanego systemu jest uporządkowanie i ograniczenie kolejek pacjentów oczekujących w centralnej rejestracji.

bb

Foto: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej i własne