Ławki z drewnianym siedziskiem, stylizowane żeliwne lampy parkowe oraz altana do organizacji koncertów - tak po rewitalizacji wyglądać ma park koło ratusza. Z parku zniknie pomnik Akrobaty, zamontowane zostaną sterczyny dachowe pochodzące z… dachu ratusza. Będzie mniej betonu, bo szpecący wał przeciwpowodziowy obsadzony zostanie pnącą roślinnością, a ścieżki parkowe wykonane będą głównie z nawierzchni mineralnych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Historycznie park założony został pod koniec XIX wieku w typie angielskim. Dlatego jego modernizację zaprojektowano w oparciu o stylizowane elementy małej architektury: ławki z drewnianym siedziskiem czy lampy żeliwne. Po zmianach z parku zniknie tzw. pomnik Akrobaty, a ważący tonę głaz narzutowy znajdujący się obecnie „w przypadkowym miejscu” po przenosinach z niedostępnej prywatnej części parku zostanie wyeksponowany w innym miejscu. Zaprojektowano także wymianę osłonięcia wejść do szczeliny przeciwlotniczej oraz bunkra.

Stylizowana altana z żeliwa

W południowo-zachodniej części parku stanie stylizowana altana, która „będzie jednym z elementów przyciągających mieszkańców do parku”. - Projektuje się montaż prefabrykowanej, stylizowanej altany z żeliwa, która swoim wyglądem będzie nawiązywać do żeliwnych altan z końca XIX wieku - czytamy w dokumentacji projektowej. W parku ustawione zostaną także cztery sterczyny dachowe, które pochodzić będą z… dachu ratusza, który jest modernizowany.

Ze względu na zabytkowe drzewa, które są wartością przyrodniczą parku i trzeba je bezwzględnie chronić, zachowane zostaną istniejące aleje parkowe. Konieczne jest jedynie stworzenie nowej ścieżki, by całość deptaka połączyć w pętle. Mniej będzie „betonu” - w alejce wzdłuż rzeki Białej projektuje się wymianę nawierzchni asfaltowej na płytkę granitową z obrzeżem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie i montowanym punktowo.

Na istniejących i projektowanych alejkach parkowych zastosowane zostaną mineralne nawierzchnie wodoprzepuszczalne, ograniczone stalowym obrzeżem zabezpieczonym antykorozyjnie. Jedynie przy Pomniku Konfederatów Barskich oraz przy wjeździe dla władz miasta pod Ratusz projektuje się nawierzchnię z kostki granitowej ciętej. Wokół altany oraz jako dojście do wejść do szczeliny przeciwlotniczej projektuje się nawierzchnię z geokraty obsianej mieszanką traw.

Utrudnienia dla wspinających się na mur

Istniejąca zieleń stanowi bardzo cenny element parku i zostanie zachowana w większościw dotychczasowej formie. Projekt zakłada jedynie wycinki kilku drzew i krzewów ze względu na zły stan zdrowotny zagrażający ludziom (potwierdzony opinią dendrologiczną) oraz kolizje z projektowanymi elementami. Wzdłuż zachodniej ściany terenu opracowania, która graniczy z prywatną częścią parku, zostanie nasadzona roślinność tworząca warstwę podszytu.

Zasadzone zostaną m.in. azalie japońskie, różaneczniki, miskanty chińskie, hortensje, pęcherznice i trzmieliny. W celu utrudnienia osobom postronnym wspinania się na mur przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki projektuje się nasadzenie roślinności pnącej wzdłuż muru. Zrekultywowany zostanie także trawnik poprzez ułożenie na terenie parku trawy z rolki. Zgodnie z planem, prace rewitalizacyjne w parku za Ratuszem potrwać mają nie dłużej niż sześć miesięcy.

Bartłomiej Kawalec