W wielu miastach Polski oraz za granicą odbywają się demonstracje przeciwko czwartkowemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Tłum zebrał się także na placu Chrobrego w Bielsku-Białej pod hasłem „Zostajemy w UE!”.

- Nie zgadzamy się na wyroki TK, w którym zasiadają dublerzy. Wyroki tego Trybunału nie powinny mieć żadnej mocy. Obecny rząd łamie nie tylko Konstytucję, ale też podważa prawo Unii Europejskiej w imię własnych partykularnych interesów i trwania przy władzy za wszelką cenę - napisała na Facebooku senator Agnieszka Gorgon-Komor.

O godz. 18.00, w chwili otwarcia demonstracji na placu Chrobrego zebrało się kilkaset osób, ale uczestników wciąż przybywało. Bielszczanie protestowali przeciwko czwartkowemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP.

Obecni byli politycy reprezentujący większość partii. Zgromadzenie zorganizowała Platforma Obywatelska, ale w tłumie widać było także flagi Razem oraz Polska 2050. Mówcy zabierający głos wskazywali na celowe działania PiS mające na celu skłócenie Polski z Unią Europejską i wyjście ze wspólnoty. Ich zdaniem, w ten sposób poprzez budowanie wciąż nowych konfliktów PiS chce zachować władzę za wszelką cenę.

Manifestacja na placu Chrobrego miała charakter solidarnościowy z główną demonstracją w Warszawie, na którą wyjechała część bielszczan i bielskich polityków.

Foto: Piotr Bieniecki