Ponad 50 proc. podwyżka diet czeka bielskich radnych? Gigantyczne podwyżki wynikają z nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent RP Andrzej Duda. Dotychczas maksymalna dieta wynosiła 2 684 zł, a po zmianie będzie to blisko 4 300 zł. Niewykluczone, że podwyżki wejdą w życie w Bielsku-Białej z automatu, bez podejmowania nowej uchwały przez radnych.

Maksymalną wysokość diety radnego określa ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dotychczas nie mogła ona przekroczyć 1,5-krotności kwoty bazowej zapisanej w ustawie budżetowej na dany rok. W 2021 roku kwota bazowa wynosi 1789,42 zł, a więc w Bielsku-Białej radni otrzymywali maksymalnie dietę w wysokości 2684,13 zł.

W ostatnich dniach prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy zmieniającej system wynagradzania prezydenta oraz byłych prezydentów, a także zasad ustalania maksymalnej wysokości diet radnych oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru w samorządzie terytorialnym wszystkich szczebli. Nowe przepisy przewidują też objęcie małżonka prezydenta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym (w sierpniu prezydent podpisał rozporządzenie wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystów).

Obecna nowelizacja przepisów zakłada, że diety radnych wzrosną do 2,4-krotności kwoty bazowej. Po przeliczeniu będzie to 4 294,60 zł. Teraz decyzje o wysokości diet będą musiały podejmować poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Czy do uchwalenia podwyżek diet radnych w Bielsku-Białej konieczne będzie podjęcie uchwały? Pytanie to zadaliśmy dyrektor Biura Rady Miejskiej Danucie Brejdak, ale bez opinii prawników trudno o jednoznaczną decyzję w tej sprawie. Sprawa będzie analizowana.

Jedna z interpretacji przepisów zakłada, że podwyżki diet w Bielsku-Białej wejdą w życie z automatu, dzięki uchwale Rady Miejskiej z 2006 roku. Dokument sprzed 15 lat został skonstruowany w taki sposób, że wszelkie zmiany kwoty bazowej diet nie wymagają decyzji organu uchwałodawczego. Powstaje pytanie, czy tak samo jest w przypadku podwyższenia kwoty maksymalnej diety, wynikającej nie z kwoty bazowej, a wskaźnika wielokrotności tej kwoty.

Na podstawie zapisów uchwały z 2006 w Bielsku-Białej maksymalna wysokość diety przysługuje tylko przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczący rady otrzymują 0,95 podstawy diety, szefowie poszczególnych komisji 0,9 maks. kwoty, a wiceprzewodniczący tych komisji 0,85 podstawy. Radni, którzy biorą udział w pracach dwóch lub więcej komisji mogą liczyć na 0,8 podstawy, a pozostali na maks. 0,75 kwoty. Gdyby podwyżki diet przyjąć w maksymalnych wartościach, to ich koszt dla budżetu Bielska-Białej wyniósłby ok. 400 tys. zł w skali roku.

bak