Po dwóch stronach ul. Hałcnowskiej w Bielsku-Białej budowane są dwa nowe przystanki autobusowe. Miejski Zarząd Dróg zastosował w nich tzw. krawężniki peronowe. Ich kształt poprawia bezpieczeństwo pasażerów oraz zapobiega niszczeniu opon w przypadku najechania na krawędź betonowego elementu.

- Wysokość krawężnika peronowego umożliwia zabudowanie go aż 18 cm ponad poziom jezdni. Ułatwia to, szczególnie osobom starszym lub niepełnosprawnym, wysiadanie z autobusu. Na górnej płaszczyźnie krawężników znajdują się ryflowana powierzchnia antypoślizgowa. To dodatkowy element poprawiający bezpieczeństwo użytkowania nowych przystanków - tłumaczy dyrektor MZD Bielsku-Białej Wojciech Waluś.

Nowe rozwiązanie zaproponował radny z Hałcnowa Bronisław Szafarczyk. Jego wniosek poparł zespół transportu zbiorowego w wydziale komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. W ramach inwestycji doświetlone zostanie także sąsiednie przejście dla pieszych. Równocześnie z instalacją krawężników trwa korekta systemu odwodnienia jezdni. Całość gotowa ma być w październiku bieżącego roku.

- Zastosowanie krawężnika peronowego to część nowych standardów wdrażanych podczas projektowania rozwiązań drogowych w Bielsku-Białej. Będziemy się starali wdrażać je w możliwie wielu miejscach naszego miasta - dodaje szef MZD.

bb

Foto: MZD Bielsko-Biała