Nie będzie zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu na S1 w rejonie tzw. zakrętu idiotów - informuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber. O poprawę bezpieczeństwa na łuku drogi ekspresowej apelowała w interpelacji poseł Małgorzata Pępek, która pyta czy istnieje możliwość, aby do czasu przebudowy zakrętu pokryć nawierzchnię powłoką antypoślizgową lub zainstalować fotoradar. Według najnowszych informacji, łuk zostanie rozbudowany do węzła drogowego pod koniec 2023.

W sprawie łuku drogi S1 w Bielsku-Białej w Ministerstwie Infrastruktury interweniowała poseł Małgorzata Pępek. Parlamentarzystka przypomniała, że niebezpieczny odcinek obwodnicy miasta jest położony na trasie z Cieszyna do Żywca na wysokości bielskiego Hałcnowa.

Powłoka na „zakręcie idiotów”?

- Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne. Kierowcy winni zachować szczególną ostrożność, pokonując ten odcinek drogi oraz stosować się do ograniczeń prędkości. Pomimo wyraźnych znaków drogowych i świetlnych dochodzi w tym miejscu do kolizji lub wypadku średnio co trzy dni - czytamy w interpelacji. W latach 2019 i 2020 na fatalnym łuku doszło do ok. 100 zdarzeń drogowych każdego roku.

W interpelacji poselskiej poseł Małgorzata Pępek pyta, kiedy rozpocznie się przebudowa drogi S1 na tym odcinku, czy dodatkowe znaki ostrzegawcze i mocniejsze błyskające światła ostrzegawcze zostały już zamontowane oraz czy istnieje możliwość, aby do czasu przebudowy zakrętu poprawić bezpieczeństwo, pokrywając nawierzchnię powłoką antypoślizgową lub instalując fotoradar?

Do sprawy poruszonej w interpelacji odniósł się wiceminister Rafał Weber, którzy przypomniał, że łuk drogi poprzedzony jest sekwencją znaków drogowych umieszczonych w poboczu oraz na wysięgnikach nad jezdnią. - Dla użytkowników drogi stosujących się do obowiązującej organizacji ruchu, w szczególności do ograniczenia prędkości do 60 km/h, przejazd omawianym odcinkiem drogi nie stwarza zagrożenia - czytamy w odpowiedzi na pytania posłanki.

Nowy układ zapewni bezpieczeństwo?

- Po wybudowaniu brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Bielska-Białej (odcinek Kosztowy II - Bielsko-Biała) przedmiotowy łuk stanie się elementem nowego węzła drogowego dróg ekspresowych S1 i S52. Funkcjonowanie nowego układu drogowego przyczyni się do zapewnienia długotrwałego bezpieczeństwa ruchu drogowego w omawianym rejonie drogi ekspresowej w Bielsku-Białej. Planowana data ukończenia zadania to IV kwartał 2023 - zapowiada wiceminister infrastruktury.

Urzędnik odniósł się także do pojawiającej się propozycji zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu. Jego zdaniem, realizacja tego postulatu jest niemożliwa z uwagi na wiele możliwych negatywnych skutków, np. z powodu ograniczenia przepustowości szlaku drogowego. - Wprowadzenie tylko jednego pasa ruchu nie zagwarantuje, że od tego momentu wszyscy kierowcy zaczną ostrożnie pokonywać omawiany łuk drogi ekspresowej S1 i że droga ta będzie przez cały czas przejezdna - kończy wiceminister.

Bartłomiej Kawalec

Foto: Nad Dachami