Od początku mają realizowana jest budowa mostu na potoku Starobielskim w ciągu ul. Warszawskiej w Bielsku-Białej. Po zakończeniu pierwszego etapu robót, ruch samochodowy zostanie przeniesiony na jezdnię zachodnią.

Inwestycja na ul. Warszawskiej, to faktycznie budowa dwóch mostów oddzielonych od siebie dylatacją. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, najtrudniejsze elementy pierwszego obiektu, po stronie zachodniej, zostały już zrealizowane przez wykonawcę. W najbliższych tygodniach zakończą się zasadnicze prace betonowe. Następnie kierowców czeka zmiana związana z przeniesieniem ruchu na nową konstrukcję. Stara zaś zostanie rozebrana, a na jej miejsce powstanie bliźniaczy most.

Całkowity koszt inwestycji to niespełna 8 mln zł, niec ponad połowa tej kwoty pochodzi z rządowej rezerwy subwencji ogólnej. Zakończenie przebudowy zaplanowano na końcówkę tego roku.

bb

Foto: MZD Bielsko-Biała