Czeski wykonawca rozbiórki wyłączonej z użytkowania części elektrociepłowni w Bielsku-Białej zakończył prace wyburzeniowe. Na miejscu po dawnych zabudowania posadzona została lipa, czeski symbol narodowy symbolizujący bezpieczeństwo i harmonię. Do połowy 2022 na gruncie posadzonych zostanie 200 drzew i krzewów.

Zgodnie z planami spółki Tauron Ciepło, wyburzone zostały łącznie 32 nieczynne budynki elektrociepłowni. Wśród nich były m.in. dwa górujące nad miastem kominy o wysokości 160 i 120 metrów, dawna chłodnia kominowa oraz maszynownia. Kontrakt podpisany z czeska firmą Mrozek a.s. obejmował również wykonanie prac porządkowych terenu po robotach rozbiórkowych oraz niwelacyjnych wraz z obsianiem trawą. Roboty trwały łącznie blisko dwa lata, oficjalnie zakończyły się 30 czerwca.

Po rozbiórce obiektów elektrociepłowni zutylizowano łącznie ok. 30 tys. ton odpadów, w tym szkodliwego azbestu. Jak informuje firma, niebezpieczne prace rozbiórkowe przeprowadzone zostały bez żadnego wypadku, z poszanowaniem otaczającego teren drzewostanu. Drzewa usunięte z konieczności - zastąpią nowe nasadzenia. Do połowy 2022 na gruncie po dawnej elektrociepłowni ma zostać zasadzonych ok. 200 drzew i krzewów. Na razie symbolicznie zasadzony w tym miejscu lipę.

Drzewo jest czeskim symbolem narodowym, lipa symbolizuje bezpieczeństwo i harmonię. Wykonawca prac zasadził drzewo w podziękowaniu spółce Tauron Ciepło za współpracę, a okolicznym mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość w czasie prowadzonych prac wyburzeniowych.

bak

Na zdjęciu: wyburzenia dawnej elektrociepłowni, fot. mrozek.cz