Mandaty za przekroczenie prędkości wzrosną nawet do 5 tys. zł, piraci drogowi będą płacić także wyższe składki za ubezpieczenie OC, a punkty karne będą się kasować dopiero po okresie dwóch lat. Dziś propozycję zmian zaakceptowała Rada Ministrów.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian w zakresie ustawy - prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Wśród najważniejszych rozwiązań jest m.in. podwyższenie mandatu karnego do kwoty 5 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, a w przypadku recydywy grzywna mandatu będzie wynosiła nie mniej niż 3 tys. zł. W nowych przepisach pojawić ma się m.in. obowiązek wypłaty renty przez sprawce przestępstwa umyślnego ze skutkiem śmiertelnym.

Zaproponowano także zmianą systemu dotyczącego punktów karnych, które będą się kasować dopiero po upływie 2 lat, a za naruszenie przepisów kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów (obecnie to 10 punktów). Planowane jest zniesienie szkoleń, po odbyciu których liczba punktów ulegała zmniejszeniu, a ponadto składka OC będzie uzależniona od posiadanych punktów.

Projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów po dokonaniu korekt legislacyjnych wynikających z przebiegu dyskusji na posiedzeniu oraz finalnych uzgodnień między ministrem infrastruktury i ministrem sprawiedliwości w zakresie zmian w kodeksie karnym - podało Centrum Informacyjne Rządu.

bak